BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 6.4 küçüldük

6.4 küçüldük

1999’un büyüme hızı yüzde -6.4 olarak açıklandı. Bu yılın ekonomik göstergeleri geçen yılla kıyaslandığında, negatif bir tablo ortaya çıkıyor. Büyüme hızı gerilerken, kişi başına düşen milli gelir de 2878 dolar olarak açıklandı.DİE, büyüme hızını 1999 yılı için yüzde -6.4 olarak açıkladı Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 1999 yılında büyüme hızını yüzde -6.4 olarak açıkladı. Büyüme hızı geçtiğimiz yılın dördüncü 3 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde -6.1 oldu. DİE, 1999 yılı ve 1999 yılının dördüncü 3 aylık dönemine ilişkin gayri safi milli hasıla (GSMH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 1999 yılı üçer aylık dönemler toplamı olarak elde edilen GSMH değeri, cari fiyatlarla 78 katrilyon 242 trilyon 496 milyar lira olarak hesaplandı. Gelişme hızları ise cari fiyatlarla yüzde 46.2, sabit fiyatlarla yüzde -6.4 oldu. Kişi başına gayri safi milli hasıla değeri ise 2878 dolar olarak açıklandı. Yılın dördüncü 3 aylık döneminde ise GSMH’nin cari fiyatlarla 23 katrilyon 698 trilyon 141 milyar lira olurken, gelişme hızının da bir önceki yılın aynı dönemine oranla cari fiyatlarla yüzde 48.5, sabit fiyatlarla da yüzde -6.1 olduğu belirlendi. Sanayi sektörü küçüldü 1999 yılında sektörler itibariyle bakıldığında, sanayi yüzde 5 oranında küçüldü. Geçen yıl sabit fiyatlarla tarım sektörü yüzde 4.6, inşaat yüzde 12.7, ticaret yüzde 6.8 daraldı. Ekonomik daralma, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4, serbest meslek ve hizmetlerde yüzde 4.8 ve ithalat vergisinde yüzde 5.7 oldu. 1999’da bir önceki döneme göre mali kuruluşlar yüzde 5.3, konut sahipliği yüzde 1.1, devlet hizmetleri yüzde 2.7 ve kar amacı olmayan kuruluşlar ise yüzde 2.5 büyüdü. Ekim-Aralık aylarını kapsayan dördüncü 3 ayda ise sabit fiyatlarla büyüme hızı tarımda yüzde -8.3, sanayide yüzde -2.6, inşaatta yüzde -15.2, ticarette yüzde -0.7, ulaştırma ve haberleşmede yüzde -7.4, serbest meslek ve hizmetlerde de yüzde -4.2 ve konut sahipliğinde -0.8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde büyüme, mali kuruluşlarda yüzde 3.8, devlet hizmetlerinde yüzde 2, kâr amacı olmayan kuruluşlarda yüzde 5, ithalat vergisinde de yüzde 12.8 oldu. Harcama grupları Yılın dördüncü 3 ayında, harcama grupları bazında özel nihai tüketim harcamalarında yüzde 1.9, gayri safi sabit sermaye oluşumunda yüzde 14.6 azalma oldu. Bu dönemde, mal ve hizmet ihracatı yüzde 1.2, mal ve hizmet ithalatı yüzde 5.2, devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5.7 oranında büyüdü. 1999 yılının tamamına bakıldığında da devletin nihai tüketim harcamalarında büyüme yüzde 6.5 olarak gerçekleşirken, bu dönemde özel nihai tüketim harcamaları yüzde 3.1, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 16, mal ve hizmet ihracatı yüzde 7 ve mal ve hizmet ithalatı da yüzde 3.7 oranında daraldı. Cari işlemler açık verdi Türkiye’nin cari işlemler dengesi, geçen yıl 1 milyar 364 milyon dolar açık ile sonuçlandı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 1998 yılında 1 milyar 984 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 1999 yılında 1 milyar 364 milyon dolar açık verdi. Geçen yıl, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, ihracat gelirlerinin yüzde 1.4, bavul ticaretinin yüzde 38.9 ve ithalat harcamalarının da (CIF) yüzde 11.4 oranında azalması sonucu, dış ticaret açığı yüzde 26.5 oranında daraldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT