BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süper gücün doğuşu

Süper gücün doğuşu

I. Dünya Harbi, SSCB ve II. Dünya Harbi de ABD adlı iki süper gücü dünya sahnesine çıkarttı. Böylece yeryüzü, ilk defa iki kutuplulukla tanıştı. Bir anlamda ‘Düvel-i Muazzama/Azametli Devletler’ hadisesi -Osmanlı Türkçesiyle telaffuz edersek- Devlet-i evvel ve Devlet-i sâni’ye dönüştü, birinci devlet/ikinci devlet.I. Dünya Harbi, SSCB ve II. Dünya Harbi de ABD adlı iki süper gücü dünya sahnesine çıkarttı. Böylece yeryüzü, ilk defa iki kutuplulukla tanıştı. Bir anlamda ‘Düvel-i Muazzama/Azametli Devletler’ hadisesi -Osmanlı Türkçesiyle telaffuz edersek- Devlet-i evvel ve Devlet-i sâni’ye dönüştü, birinci devlet/ikinci devlet. Sovyetler Birliği, 1990’ların başında dağıldı. Şimdilerde boşluğu kim dolduracak diye merak edilmekte? Türkiye de adaylar arasında. Diğerleri ise Çin, Hindistan, Japonya, Rusya Federasyonu ve Brezilya. Şayet Türkiye, sadece Asya ülkesi sayılırsa süper güç adayları içinde hiçbir Avrupa devleti yoktur. Yaşlı ve müreffeh nüfus Avrupa’yı en yakındaki banka oturttu. İstikbal koşusunda Avrupa’nın itibarını da kurtarmaktadır. Amerika’da da ağırlık, güney ‘kıta’ya kayarken esas dünya ağırlığı ise başında bulunduğumuz asırda ve gelecek asırda Asya merkezli olacağı netleşmektedir. Öyle tahmin etmekteyiz ki bu rekabette ülkemiz, yine kendine has bir yönetim buluşuyla özde milli varlığını muhafaza ederek konfederal bir statüyle OMT/Osmanlı Milletler Topluluğu’nu gerçekleştirerek atağa kalkacaktır. Kaygıların aksine Güney Doğu, kopmayacak, Kuzey Irak, ana coğrafyaya iltihak edecek, Suriye yeniden şekillenecek, Yunanistan, Kıbrıs, Bosna-Hersek, Kosova vs. öze dönecektir. Ademi merkeziyet uygulaması da daha bir revaç bulacaktır. Dünya, kaybettiği huzuru Yeni Osmanlı, Türkiye’ye itibarını iade edebilirse yeniden yakalar. Stratejist, gözlemci ve araştırmacıların diğer merakı da ikinci süper gücün ne kadar ömrünün kaldığıdır. 1920’lerde kurulan birinci süper güç 70 sene yaşayabildi. Bu hesaba göre 1945’lerde kurulan süper güç için 70 sene 2015’te biter. Ne kadar garip? Devlet-i Ali Osman, 650 sene süper güç olurken çağın süper güçleri üç çeyrek asırla ölçülmekte. Hadi fütürologların dediğini esas alıp 2050’ler diyelim. Yine yapar yüz sene. ABD dünya tahterevallisinde yerde veya havada kalmamayı ikinci süper gücün doğuşuna vereceği destekle temin edebileceği şuuruna varmakta. Daha açık söylemek gerekirse Türkiye’nin süper güç olması, Amerika Birleşik Devletleri’nin süper güç olarak hayatiyetini korumasının garantisi olur. Kürtçü terör, Arap Baharı, Yunanistan’ın iflası, İsrail uslanmazlığı, Irak kördüğümü bunun sancısıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT