BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enerji meselesi

Enerji meselesi

Türkiye’nin, dünyanın en güçlüleri arasında yer alması ve küresel bir güç olması için acilen 3 meselesini halletmesi gerekir.Türkiye’nin, dünyanın en güçlüleri arasında yer alması ve küresel bir güç olması için acilen 3 meselesini halletmesi gerekir. Bunlar: İşsizlik, terör ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmaktır... 2002’den bu yana işsizlik giderek azalmaktadır. Tek rakamlara düşmüştür. Şu anda hazırlanan “Milli İstihdam Planı”na göre işsizliğin yüzde 5’e inmesi öngörülmektedir. Türkiye yüzde 8.5 ile dünyanın en hızlı kalkınan ikinci ülkesidir. Ülkemizdeki terör bölücü kaynaklıdır. Ve Türkiye’nin, dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girmesini önlemeye yöneliktir. Yugoslavya’yı geçmişte bölen güçler şimdi ülkemizi bölmek istemektedir. Enerjide dışa bağımlı olmak son derece mahzurludur. Türkiye’nin bu problemini çok acilen çözmesi gerekir. Gerçi bu konuda geçmişe nazaran fazlaca yatırımlar olmaktadır ancak bu yeterli değildir. Son 10 yılda ülkemizde 3.8 milyar dolarlık sondaj yatırımı yapıldı. Türkiye’de arama ve üretim yapan 25 yerli ve 25 yabancı yatırımcı vardır. Halen 380 petrol arama ve 81 işletme ruhsatı yürürlüktedir. Türkiye’de şimdiye kadar keşif için açılan 1688 arama kuyusunun 169’unda keşif yapıldı. Keşif yapılan bu kuyularda isabet oranı yüzde 10 olup, dünya ortalamasına yakındır. Ülkemizin petrol rezervi 1 milyar tondur. Bunun ancak yüzde 18’i üretilebilir durumdadır. (183.2 milyon ton) Bugüne kadar yapılan üretim 138 milyon tondur. Kalan üretilebilir rezerv 43.5 milyon tondur. Son 9 yılda petrol arama yatırımları 13 kat artarak 1.3 milyar doları buldu. Arama ve üretime 995 milyon dolar yatırımla 4.5 milyar dolarlık yerli üretim yapan özel sektörün talebiyle yakında meslek liselerinde sondaj bölümü açılacak. Son 9 yılda sondaj miktarı 5 kat artmıştır. Bu sektörde çalışan sayısı 10 bin kişidir. 2030 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 10’u nükleer enerjiden olacak. Nükleer enerji maliyet olarak ucuzdur. Türkiye’nin 2023 hedefi ve çözümü yerli kaynak kullanmaktır... Ülkemizde kullandığımız petrolün yüzde 7-8’ini kendimiz üretmekteyiz. Ülkemiz enerjide dışa bağımlıdır. Kaldı ki Türkiye; rüzgâr, güneş ve kömür enerjisi bakımından zengindir. Jeotermal enerjide ise Avrupa’da, İzlanda’dan sonra 2. ve dünyada 7. zenginliktedir. Ancak maalesef bu enerjiden yüzde 1 civarında istifade ediyoruz. Bor ve Toryum’da da dünyanın en zengin ülkesiyiz ancak istifademiz yok denecek kadar azdır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101350
  % -0.37
 • 5.3122
  % 0.18
 • 6.0029
  % 0.07
 • 6.8601
  % 0.03
 • 226.439
  % -0.68
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT