BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çürük binaların yıkımı başlıyor

Çürük binaların yıkımı başlıyor

Meclis’ten geçen Afet Yasası’na göre; binaların röntgeni çekilecek, çürük çıkanların sahiplerine 60 gün süre tanınacak. Riskli binasını yıktırmayanlara hapis cezası verilecek. Binaların güçlendirilmesi için özel kredi verilecek.TBMM Bürosu ANKARA Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İktidarı kaybetme pahasına yıkacağız” diyerek büyük bir önem gösterdiği Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte kentsel dönüşüm hamlesinin başladığını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye’de 20 milyona yakın konutun yüzde 40’ının elden geçeceğini söyledi. Bayraktar, 2, 5,10, 15, 20 yıllık planlarla kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini belirterek, “Dönüşümü mutlaka yapacağız. Bu konuda biz çok ciddiyiz. Bir saniye bile vakit geçirmeyeceğiz” dedi. Bayraktar yıkımların nasıl gerçekleştirileceği konusunda da ayrıntılı bilgi verdi. İşte soru ve cevaplarıyla kentsel dönüşüm: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIMLAR NASIL OLACAK? Riskli yapıların yıktırılmasında hak sahipleriyle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşma yapıların maliklerine kira yardımı yapılabilecek ya da geçici konutlarda ikamet ettirilecek. İTİRAZ EDENLER NASIL İKNA EDİLECEK? Binanın yıkılmasına üçte iki çoğunlukla hak sahipleri karar verecek. İtiraz edenler olursa SPK’ya kayıtlı ekspertizler tarafından konutun değeri tespit edilecek ve açık artırma ile anlaşma sağlayan diğer hissedarlara satılacak. Eğer üçte ikilik çoğunluk, bu üçte biri almazsa veya alamazsa o zaman devlet satın alacak. Binanın yıkılmasına topyekun karşı çıkılması durumunda ise 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Kararlarından vazgeçmezlerse Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. GECEKONDU SAHİPLERİ NE YAPACAK? Gecekondu sahibine, gecekondusuna karşılık konut verilinceye, nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gecekondusu yıktırılamayacak. Gecekondu sahiplerine gerekirse nakdi yardım yapılabilecek. GÜÇLENDİRME YAPMAK İSTEYEN OLURSA? Yasayla yapılar için güçlendirme kredisi verilebilecek. İŞ YERİ SAHİPLERİNİN DURUMU NE OLACAK? İş yeri deprem kuşağıysa o iş yerinin ya yenisi yapılacak ya da devlet kredi verecek. FİNANSMANI NASIL SAĞLANACAK? Kentsel dönüşümün maliyetinin 700 milyar lira olması bekleniyor. Maliyeti karşılamak için 2B’den gelen paranın yüzde 90’ı kentsel dönüşüme harcanacak. Belediyeler tam yetkili olacak Yasayla, mahalli idareler, bakanlık öncülüğünde dönüşümde söz sahibi olacak. Belediyelere her türlü ödenek aktarımı, teknik ve mali desteğin sağlanacak. Riskli alanlar ve yeni rezerv alanların belirlenmesinde mahalli idarelerin görüşleri alınacak. Bakanlığın talebi üzerine Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dahil olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilebilecek veya TOKİ’ye ve belediyeye bedelsiz devredilebilecek. Belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı kararla, masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları da yapılabilecek. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibine, talep etmesi halinde telif hakkı ödenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT