BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sekizinci kurultayın sonuç bildirisi

Sekizinci kurultayın sonuç bildirisi

Antalya’da yapılan ilk Türk Devlet Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayından günümüze kadar 8 yıl geçmiştir.Antalya’da yapılan ilk Türk Devlet Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayından günümüze kadar 8 yıl geçmiştir. Bu geçen 8 yıl içerisinde Türk kurultayları “Türk Dünyası”nın ortak değer ve zenginliklerini sergileyebilme, müşterek veya ayrı ayrı var olan meselelere birlik, beraberlik ve yardımlaşma duyguları içinde çözüm arama hedeflerini gözeten bir platform olma özelliğini kazanmıştır. Samsun’da yapılan 8. kurultaya katılan değerli delegeler; Türk Dünyası’nın geleceğine yön verebilmek için çok önemli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu fikirleri tartışarak bir olgunluk seviyesine ulaşmışlardır. 8. kurultay 6 ana komisyon halinde çalışmıştır. Komisyon raporlarında yer alan fikirlerin bir kısmı ilgili kurum ve kuruluşlara ışık tutmak amacıyla sonuç (Nihai) bildirisinde yer almıştır. Bunlardan bazılarını sizlere naklediyorum: 1-Daha önceki kurultaylarda sık sık dile getirilen “Türk Dünyasında Ortak Alfabe Kullanımı” bir an önce gerçekleşmelidir. Ortak Türk Dili ve Türk Tarihi ders kitaplarının bir an önce diğer Türk lehçe ve şivelerine aktarılarak okutulması gereği tekrar dile getirilmiş; çeşitli ülkelerde yaşayan Türk Topluluklarının Türkçe Eğitim-Öğretim yapma haklarından yararlanmalarının temel insan haklarından olduğu ve kısıtlanmaması gerektiği vurgulanmıştır. 2- Türk Dünyasını meydana getiren Devlet ve Toplulukların bilhassa üniversite mezunlarının karşılıklı olarak yaşanan diploma denkliği meselesi, çeşitli ülkelerde okuyan öğrencilerin seçimi, barınması, sosyal, kültürel ve buna benzer bütün meseleleri ile meşgul olmak üzere “TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTELER ARASI ÜST KURULU” meydana getirilmesi temennisi dile getirilmiş, bu kurul kuruluncaya kadar bir vakıf marifetiyle “TÜRK DÜNYASI EĞİTİM KURULTAYI” düzenlemek suretiyle Türk Dünyası yüksek öğretiminin meseleleri ve bunların çözüm yollarının karşılaştırılmasının uygun olacağı görüşünde birleşilmiştir. 3- Bu kurultayda temsil edilmeyen, başta Irak olmak üzere Suriye ve Doğu Türkistan’daki Türk kardeşlerimizle irtibatın sürdürülmesi ve kurultay neticelerinin onlarada bildirilmesinin uygun olacağı görüşü ifade edilmiştir. 4- Başta Avrupa olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamakta olan Türklerin milli kültürlerinin ve kimliklerinin devlet ve sivil toplum kuruluşlarının imkanlarının birlikte kullanılarak korunması lüzumu dile getirilmiştir. 5- Ahıska Türklerinin gerek Türkiye’deki gerekse diğer ülkelerdeki farklı durumu dile getirilmiş; özellikle Türkiye’de, resmi makamların uyguladıkları ikinci sınıf muamelelerden vazgeçmeleri istenmiştir. 6- Türk kurultayı Çeçenistan’daki savaşın bin an önce durdurulması ve masum halkın öldürülmesinin sona erdirilmesi yönünde bütün uluslararası sivil toplum örgütlerini göreve çağırmayı üzerine düşen bir vazife olarak üstlenmektedir. 7- Karabağ’ın vazgeçilmez bir Türk toprağı olduğu, bir karış toprağın dahi verilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır. 8- İran’da (Güney Azerbaycan’da) bulunan her türlü insanlık ve milli hakları ellerinden alınan 30 milyon Türkün dertleri ile mutlaka acil olarak ilgilenmesi gereği dile getirilmiştir. 9- Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin esaret durumu tekrar dile getirilmiş; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın Doğu Türkistan’ın Gök Bayrağının asılmasını yasaklayan 36 sayılı genelgenin kaldırılması Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin incelenmesini öngören önergesinin TBMM’de işleme konulması ve bu ihlallerin BM İnsan Hakları Komisyonu’na götürülmesi için, Türkiye’nin öncelik etmesi ve söz konusu komisyonda Çin Halk Cumhuriyeti’nin aleyhinde çıkacak kararlara olumlu oy kullanılması istenmiştir. 10- Hürriyet ve İstiklal Mücadelesi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu yoldaki gayretine Türk Dünyası’nın ilgisiz kalmaması temennisi dile getirilmiştir. Diğer maddeler başka bir yazımda arz edilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT