BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay kucağına girdi!..

Ay kucağına girdi!..

Hazret-i Ebû Bekr “radıyallahü anh” önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâm’a giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü. Şöyle ki;Hazret-i Ebû Bekr “radıyallahü anh” önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâm’a giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü. Şöyle ki; Gökden Ay indi. Kucağına girdi. O da iki eliyle onu kucakladı ve sînesine bastı. Sonra uyandı. Yemlîhâ adında meşhûr bir râhib vardı. Ona varıp, rü’yâsını ta’bîr etdirdi. Râhib sordu: “Sen nerelisin?” Ebû Bekr dedi: “Arz-ı Hicâzdanım” “Ne iş yaparsın?” “Tüccârım.” Râhib bu defâ; “Ey Arabistanlı kişi. Bu rü’yâda, sana büyük müjdeler vardır. Ta’bîrini istersen, ücretini ver” dedi. Hazret-i Ebû Bekr; “Pekâl┠dedi. Oniki dînâr verdi. O zaman râhib; “O Ay ki, gökten sana indi. Âhır zamân Peygamberidir. Yakında zuhûr edecektir. Sen Onun hayâtında iken vezîri, sonra da halîfesi olursun” diye tâbir etti. Ve ardından; “Ona yetişirsen, bana haber ver ki varıp îmân edeyim, Eğer ölmüş olursam, Ona selâmımı ulaştır. Ben Onun dînine girdim ve ümmetinden oldum. Beni âhırette şefâ’atinden unutmasın” diye tembih etti. Hazret-i Ebû Bekr; “Memnun oldum” dedi. Ve ondan bir mektup istedi. Râhib, Resûlullaha hitâben oniki satırlık bir mektûb yazıp, hazret-i Ebû Bekr’e verdi. (Devamı yarın) www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT