BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süleymân Sıdkı Efendi

Süleymân Sıdkı Efendi

“Kur’ân-ı kerîm okumasını öğrenmek çok sevâbdır. Fakat, Kur’ân-ı kerîm okuyanların ve hâfızların, ona saygı göstermeleri lâzımdır...”Süleymân Sıdkı Efendi, İstanbul velîlerindendir. “İzzî Efendi-zâde” diye bilinir. 1795 (H.1210) senesinde Sütlüce’de doğdu. Evliyanın büyüklerinden Murâd-ı Münzâvî hazretlerinden feyz aldı ve Nakşibendî yolunun edebini öğrendi. 1843 (H.1259) senesinde İstanbul’da vefât etti. Sütlüce’deki Sa’dî Dergâhı bahçesine defnedildi. Süleymân Sıdkı Efendi, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Kimyâ-i se’âdet’te buyuruluyor ki: “Kur’ân-ı kerîm okumasını öğrenmek çok sevâbdır. Fakat, Kur’ân-ı kerîm okuyanların ve hâfızların, ona saygı göstermeleri lâzımdır. Bunun için de, her sözü, her işi Kur’ân-ı kerîme uygun olmalıdır. Onun edebi ile edeplenmelidir. Onun yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Ona, böyle saygı göstermezse, Kur’ân-ı kerîm kendisine düşman olur.” Resûlullah “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ümmetimdeki münâfıkların çoğu, Kur’ân-ı kerîm okuyanlardan olacaktır.) Ebû Süleymân Dârânî buyuruyor ki: “Cehennemde azap yapan, Zebânî adındaki melekler, puta tapan kâfirlerden önce, İslâmiyyete uymayan hâfızlara saldıracaklardır.” Para kazanmak için mevlid okuyan, mûsikî ile mevlid okuyan hâfızlar da böyledir. Şunu iyi bilmelidir ki, Kur’ân-ı kerîm, yalnız okumak için gönderilmedi. Gösterdiği yolda gitmek, İslâmiyyete uymak için gönderildi... “Şir’a-tül-islâm” şerhinin sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki: “Kur’ân-ı kerîmi şarkı söyler gibi okumak, bid’atlerin en çirkini, en kötüsüdür. Böyle okuyanlar cezâlandırılır.” (Müslim) kitâbındaki hadîs-i şerîfte, (Kur’ân-ı kerîm, okuyanlarına, yâ şefâ’at edecek veyâ düşman olacaktır) buyuruldu. Bir hadîs-i şerîfte de, (Kur’ân-ı kerîm okuyan çok kimse vardır ki, Kur’ân-ı kerîm, onlara la’net eder) buyuruldu. TEGANNÎ EDEREK OKUMAK! Kur’ân-ı kerîmi abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa, tekrâr E’ûzü okuyarak başlamak lâzımdır. Mushafı [ve Kur’ân-ı kerîm bulunan teybi] ayağa kalkarak almalıdır. Kur’ân-ı kerîmi, mevlidi ve ezânı mûsikî ile, tegannî ederek okumak da, mânâsını bozuyor ve zararlı oluyor. Meselâ, (Allahü ekber) “Allahü teâlâ büyüktür” demektir. Sesi uzatarak, meselâ (Aaaallahü ekber), şeklinde okunursa, “Allah, acabâ büyük müdür?” demek olur ki, böyle söyleyenlerin kâfir olacağı meydândadır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT