BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Analık ve askerlik borçlanması hakkında bilinmesi gerekenler -2-

Analık ve askerlik borçlanması hakkında bilinmesi gerekenler -2-

Analık ve askerlik borçlanması hakkında bilinmesi gerekenler -2-Askerlik sürelerinin borçlanması konusuna gelince; bu nitelikteki borçlanma türü sadece erkeklere tanınmıştır. Bilindiği gibi ülkemizde sadece erkekler askerlik yapmakta, kadınlarımız askerlik yapmamaktadır. Sigortalılar, silah altında geçirdikleri askerlik sürelerinin tamamını ya da bir bölümünü, diledikleri herhangi bir tarihte borçlanabilir. Borçlanma talep tarihinde aktif sigortalı olma şartı yoktur. Tek şart daha önceden sigortalı olarak en az bir gün çalışılmış olunmasıdır. Yine sigortalının ölümü halinde, aylık bağlanması şartının gerçekleşmesine bağlı olarak hak sahipleri de askerlik sürelerinin tamamını ya da bir bölümünü borçlanabilir. BORÇLANMA SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISINI ETKİLER Askerlik borçlanması, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanların uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara hak kazanma şartlarını yani emekli olma şartlarını etkiler. Borçlanılarak hizmetten saydırılan süre sigortalılık süresinin hesabında, primi ödenen süreler de prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınır. 5510 sayılı Kanuna göre, tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlanılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Bu işlem 4/a kapsamındaki sigortalılar açısından ilk defa sigortalı olunan tarihi etkilediği için daha erken yaşta emekli olmayı sağlayabilir. Aynı şekilde borçlanılan süre 1 Haziran 2002 tarihinden önceki bir süreye denk geliyorsa Bağ-Kur şartlarından emekliliğe de yaş açısından katkı yapar. BORÇLANMAYLA BİR SENE ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN İlk defa sigortalı olunan tarihin borçlanmayla 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilmesi, ya da öncesi ise bir kademe geriye götürülmesi halinde 4/a kapsamındaki sigortalılar 1 sene erken emekli olabilir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan 4/b sigortalıları ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce devlet memuru olanlar da borçlandıkları süreler 4/b'liler için 1 Haziran 2002, 4/c'liler için 23 Mayıs 2002 öncesi ise emeklilik yaş şartı açısından avantaj elde ederler. Borçlanma, yaşı tamamlayıp prim ödeme gün sayısı eksik olanlar açısından da daha erken emekli olma işlevi görür. İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanunda öngörülen prim ödeme gün sayısını 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlama şartıyla yaştan olumsuz etkilenmeme kriterine, borçlanmanın olumlu katkı sağladığının da bilinmesi gerekir. Borçlanmanın en önemli sonucu sigortalıya, ölümü halinde hak sahiplerine, aylık bağlanmasıdır. Yeter ki, borçlanma sonucu birleştirilen hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayısı aylık bağlanması için yeterli olsun ve sigortalı ya da hak sahibi aylık talebinde bulunsun. Belirtelim ki; hak sahipleri, borçlanma sonucu aylığa hak kazanmışlarsa, aylık başlangıç tarihi sigortalının ölümünü takip eden ay başı değil, borçlanma tutarının ödendiği ayı takip eden ay başı olur...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT