BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Semra Özal: Politikaya atılmadan daha mutluyduk

Semra Özal: Politikaya atılmadan daha mutluyduk

ø Sohbetlerinizde işlerinden bahseder miydi? -Kesinlikle... Turgut bey aile sohbetlerine işini karıştırmazdı. Bu konuda kazayla bir şey söylesem...ø Sohbetlerinizde işlerinden bahseder miydi? -Kesinlikle... Turgut bey aile sohbetlerine işini karıştırmazdı. Bu konuda kazayla bir şey söylesem. “Dışarıda duyduklarınızı bana söylemeyin” derdi. Biz evlenmeden önce ve sonra aynı yerde çalışıyor olmamıza rağmen evimizdeki sohbetlerde hiç iş konuşmadık. ø Politikacı eşi olarak “Politika” deyince aklınıza ne geliyor? -Politika bize hiçbir şey vermedi. Biz politikadan önce daha mutluyduk. Bir tek söyleyeceğim. Politika ile bizim özel hayatımız alt üst oldu.” ø Buna rağmen Ahmet bey politikanın içinde ama? -Ahmet’imin politikaya atılması Turgut beyin bizzat vasiyetidir. Babası Ahmet’i küçüklüğünden beri sık sık çağırır, onunla başta ülke meseleleri olmak üzere her şeyi konuşurdu. Ahmet dinler o söylerdi. Sabahlara kadar konuştuklarına çok şahidim. Bugünlere mükemmel birikimli biri olması için Ahmet’i bizzat babası hazırladı. Ona “Siyasete gireceksin. Benim yerimi alacaksın” diyordu. Burada sırası gelmişken Malatyalıların vefasına teşekkür ederim. Onlara şükran borçluyum. Ama Ahmet bu yarışa girdiğinde benden hiç yardım istemedi. Hiçbir toplantısına ben katılmadım. Seçim çalışmalarına gitmedim. Hatta bu hareketler bazı yerlerde yanlış da yorumlandı. Allahtan dileğim Ahmet’in babası gibi önemli işler başarmasını ve onun gibi tertemiz bir hatıra ile tarihe geçmesini istiyorum. ø Size göre Turgut Özal Türkiye’ye neler bıraktı.? -Turgut bey her şeyden önce Türk insanına ufuk bıraktı. Onu çok arıyoruz. Zaman zaman keşke o olsaydı bu iş böyle olmazdı” diyenlere rastlıyorum. Nereye baksam onun eserlerini görüyorum. Barajlar, otoyollar, yabancı sigarayı cebinde bulundurduğu için mahkum olan insanlarımız yerine şimdi cebinde kredi kartlarıyla çağdaş ödeme yapan bir konuma geldik. Turgut Özal Türkiye’yi kuyruk ve yokluklardan alıp ayağa kaldırdı. Ona göre öğrenmenin yaşı yoktu. * DEVAM EDECEK NE DEDÝLER? ‘Þükranla anýyoruz’ Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bürokrat, siyasetçi ve cumhurbaþkaný olarak deðerli hizmetlerde bulunan Turgut Özal’ýn hizmetleri, daima þükranla hatýrlanacaktýr. TBMM Baþkaný Yýldýrým Akbulut: Özal, ülkemizin çaðýn gereklerine uygun bir þekilde kalkýnmasý için büyük çaba göstermiþtir. Devlet Bakaný Mehmet Keçeciler: Türkiye, Özal sayesinde kýrýp, dökmeden ekonomisini deðiþtirmiþtir. DP Genel Baþkaný Korkut Özal: Turgut Özal’ýn yetiþtirdiði “Özal kuþaðý” onun býraktýðý iþleri tamamlayacaktýr. Recep Tayyip Erdoðan: Turgut Özal birleþtirici, bütünleþtirici ve milleti ayný hedefe kilitleyen bir kiþiydi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT