BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Canınızdan çok sevmedikçe’

‘Canınızdan çok sevmedikçe’

Dün Resulullah efendimizin, kararmış, her tarafı zulüm kaplamış dünyayı mübarek nuru ile aydınlattığı gündü. Miladi takvime göre, Nisanın yirmisine rastlayan Rebiülevvel ayının onikisinde sabaha karşı dünyayı teşrif etmişti Kainatın Sultanı...Dün Resulullah efendimizin, kararmış, her tarafı zulüm kaplamış dünyayı mübarek nuru ile aydınlattığı gündü. Miladi takvime göre, Nisanın yirmisine rastlayan Rebiülevvel ayının onikisinde sabaha karşı dünyayı teşrif etmişti Kainatın Sultanı... Efendimizin doğumu, asırlardır hicri yıla göre kutlanmaktadır ve kutlanmaya da devam edilecek. Fakat her vesile ile Resulullah efendimizi hatırlamak, hatta hiç unutmamak, sevgimizi yenilemek, tazelemek birinci vazifemizdir. Bu sevgi herşeyimizdir. Zaten dinimizin esası da, herşeyden önce, Peygamber sevgisinde yoğrulmak, O’nun ahlakı ile ahlaklanmak ve O’nu Allah’a kavuşmanın en yüce öncüsü olarak görmektir. Peygamber Sevgisi’nin erozyona uğratıldığı, hâşâ sıradan bir insanmış gibi düşüncelerin yayıldığı günümüzde bu sevgiye gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu sevgiyi bize emreden de Yüce Allah’tır. Nitekim O, yüce ve mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin...” (Al-i İmran/31). Bu ilahi emir de göstermektedir ki, gerçek bir mümin Allah’ı seviyorsa, O’nun Şanlı Peygamberine uymak zorundadır. Onu gerçek manada sevmek de, kıyamete kadar geçerli olan O’nun emirlerine yasaklarına uymakla olur. Yüce Allah hiçbir devirde insanları kendi hallerine, başıboş bırakmamıştır. “O görevini tamamlamıştır, bizim ona artık ihtiyacım yok, Kur’an bize yeter “ demek, Resulullahı “Postacı” kabul etmek; bu sevgide samimi olmamak demektir. Çünkü, Sevgili Peygamberimizi örnek almadıkça, O’nun sünnetine uymadıkça, O’nun ahlakı ile ahlaklanmadıkça, O’nun sevgisi ile rızıklanmadıkça, O’nun emir ve ölçüleri içinde hareket etmedikçe, gerçek mümin olmak mümkün değildir. Nitekim, bizzat Peygamberimiz şöyle buyurur: “Beni, kendi canınızdan daha çok sevmedikçe, tam iman etmiş olmazsınız.” Allah’ın Resulü, yaradılmışların en hayırlısı ve Allah’ın sevgilisidir ve bu haliyle O, Allah ile kul arasındaki aşk ve muhabbet köprüsüdür. O’nu sevmedikçe ve O’na uymadıkça kimse Allah’a yol bulamaz. Yüce Peygambere olan sevgisini yitiren kişi ve zümreler, Allah’a olan sevgilerini de, Eshab-ı kiram’a olan sevgisini de, bütün müminlere olan sevgisini de yitirir. Bu sebeptendir ki, İslam büyükleri, “Peygamber Sevgisini”, dinde temel prensip kabul etmişlerdir. Bugün, İslam Dünyası’nda karşılaştığımız buhranlarda, karışıklıkta ve perişanlıkta, bu sevgiden mahrum kalmanın veya bırakılmanın payı çok büyüktür. Nitekim, Allah ve Resulü’nün sevgisini tatmamış ve bu sevgiyi yeterince almamış aç gönüller, kendilerini, sahte kurtarıcıların ve sahte kahramanların şüphe, inkar, kin ve öfke dolu kucağında bulmuşlardır. Bu kötü gidişten kurtuluşun tek çaresi de, yeniden bu aşk ve muhabbet okyanusunu keşfetmektedir. Son senelerde Vatikan ve diğerleri, planlı bir şekilde, diğer dinleri öne çıkartıp diyalog, barış, işbirliği... çağrısında bulunmaktadırlar. “İslamiyetle aramızda esasta ayrılık yok, ayrılıklar, teferruat tadır”, diyorlar. Halbuki bu fark, Resulullah Efendimizdir; O’na inanmaktır. Bu fark olmazsa İslamiyet olmaz! Bunlar dolaylı bir şekilde Sevgili Peygamberimizin üstünlüğünü, büyüklüğünü örtme gayretleridir. Yüce Peygamberimizi hafife alanlar, varsın kendi nasipsizliklerine yansınlar. Kesin olarak bilmek gerekir ki, bu zavallılar, çok yakın zamanda unutulup gidecekler, fakat, aşağılamak cüretini gösterdikleri bu Yüce Peygamber, yine bütün haşmeti ile mevcudiyetini sürdürecektir. Gerçekten de bizzat Şanlı Peygamberimizin buyurdukları gibi: “Büyüklerin kadrini, ancak büyükler bilir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT