BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ca’fer bin Muhammed

Ca’fer bin Muhammed

“Bu ümmetin hayırlı olması, aralarında zinâ yayılıncaya kadar devâm edecektir. Zinâ aralarında yayılınca, Allahü teâlâ hepsine azâb eder.”Ca’fer bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Hadîs âlimlerindendir. 207 (m. 822) yılında doğdu. Aslen Iraklıdır. 301 (m. 913) senesinde vefât etmiştir. Naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: “Kıyâmet günü Cenâb-ı Hak buyurur ki: Ey insanlar! Ben bir neseb, soy seçtim. Siz başka bir neseb seçtiniz. Ben, Allahtan kim fazla korkarsa, dahâ kıymetliniz odur, dedim. Siz ise, falan filânın oğludur. Bunun için, filân falandan dahâ üstündür demekten vazgeçmediniz. İşte bugün ben, nesebimi yükseltiyor ve sizin nesebinizi aşağı alıyorum. Biliniz ki, benim sevdiklerim, benden korkanlardır.” “Bir kavmin dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur.” “İçinizdeki fenâları yola getirmeye çalışmazsanız, yani emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapmazsanız, cenâb-ı Hak, başınıza öyle belâlar verir ki, bu belâlardan kurtulmak için, artık iyilerinizin Allaha yalvarması da fâide vermez.” “Müslümânlık, Allahü teâlânın emirlerini büyük bilmek ve Allahü teâlânın mahlûklarına acımaktır.” “Avret yerini başkasına gösterene, Allahü teâlâ şiddetli azâb yapacaktır.” “İki kişi vardır ki, Cehenneme gireceklerdir: Birincisi, yanlarında kırbaçlar, coplar taşıyıp insanları haksız olarak dövenlerdir. İkincisi, erkeklere kendilerini çıplak gösteren, yani ince, altındaki deri görünen elbise ile erkekler arasına giden kadınlardır. Bunlar, kötü iş için erkeklerin yanına giderler.” “Allahü teâlâ ve âhiret gününe inanan, hamâma peştamal ile örtülü girsin! Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan kimse, zevcesini hamâma göndermesin!” “Îrân memleketi, Müslümânların eline geçecektir. Orada, hamâm denilen binâlar vardır. Erkekler, hamâma peştamal ile örtülü olarak girsinler ve oraya zevcelerini, yalnız tedâvî için ve hayzdan, nifâstan temizlenmek için göndersinler.” “Ümmetimin erkeklerinin âhir zamânda hamâma gitmesi harâm olur. Çünkü, hamâmlarda avret yerleri açık olanlar bulunur. Avret yerini açana ve başkasının avret yerine bakana, Allah la’net eylesin!” “Zinâ eden kimse, puta tapan kimse gibidir.” “Şarâp içmeye devâm eden bir Müslümân öldüğü zamân, Allahü teâlâ onu puta tapan kâfir gibi cezâlandırır.” “Bu ümmetin hayırlı olması, aralarında zinâ yayılıncaya kadar devâm edecektir. Zinâ aralarında yayılınca, Allahü teâlâ hepsine azâb eder.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT