BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sorunları unutmadan güzellikleri paylaşmak

Sorunları unutmadan güzellikleri paylaşmak

Değerli işdamı ve önemli aydınlarımızdan Murat Yalçıntaş’ın oğlu Ali sünet düğününde bir İstanbul Efendisi gibi dolaştı. Sünnet çocuğu değil de sanki bir Osmanlı civanmerdi gibi giyinmişti.Değerli işdamı ve önemli aydınlarımızdan Murat Yalçıntaş’ın oğlu Ali sünet düğününde bir İstanbul Efendisi gibi dolaştı. Sünnet çocuğu değil de sanki bir Osmanlı civanmerdi gibi giyinmişti. Hidiv Kasrı’ndaki sünnet, yıllardır görmediğimiz dostlarımızı, gönüldaşlarımızı da bir araya getirmesi açısından bir dayanışma sirgiliyor, önem arzediyor. Düğünlerimiz hep çoğalsa keşke, hep beraber olabilsek. Mutlulukları Demir İnal, Zeki Hacıibrahimoğlu, Yüksel Şenol, İsmail Kanyılmaz, Kemal Özpınar, Alaattin Büyükkaya gibi dostlarla paylaştık. Ancak öteki dostlarla da birlikte olduk. Genç bir işadamı, entellektüel, başarılı çalışma ve organizasyonlarıyla tanıdığımız Dr. Ömer Polat ile de bir süre sohbet ettim. Kendisi MÜSİAD yöneticilerinden. Hemen sordum Çankaya Köşkü’ne çıkmışlardı. Nasıl geçti Sayın Sezer’e ziyaret? Ülke ekonomisi nasıl gidiyor, işler nasıl, yaşadığımız sıcaklardan daha fazla yakan hararetli sorunlar var mı memlekette? Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in sıcaklığını hâlâ aktarıyor Dr. Polat. Heyet mutlu dönmüş. Verilen raporları incelemeye alınmış. Neydi bu raporlar? Anayasa Reformu ve Yönetimin Demokratikleşmesi. Anayasa: Sosyal sözleşme Bu çalışmaya göre tek parti döneminin izlerini taşıyan siyasi ve idari hukuk mevzuatının değişmesi isteniyor, çağdaşlaştırılması arzu ediliyor. İnsan haklarına dayalı, sivil, demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi için toplumda oluşan konsensüs aktarılıyor devletin zirvesine. Çünkü Anayasalar, farklı düşünce, inanç, sosyal sınıf ve statüden insanların barış içerisinde bir arada yaşamasının genel kurallarını gösteren sosyal sözleşmelerdir. Devlet organlarının kuruluş ve işleyişini hukukla sınırlayan anayasalar, insanların temel hak ve özgürlüklerini güvenceye alarak, siyasi rejimin demokratikleşmesini sağlar. Toplumun önünü tıkayan yasakçı hukuk düzenidir, bürokratik yönetim anlayışıdır. Bugün için ülkenin en önemli gündemi; devletin faaliyet alanını sınırlamak, sivil toplum üzerindeki resmi denetimleri hafifletmek ve yasakçı hukuk sistemini demokratikleştirmektir. Borçlanmaya sınır Çalışmayı, arka plânda irdelerseniz, Sayın Sezer’in Anayasa Mahkemesi Başkanı iken yaptığı açıklamalardan hiç farkı yok, örtüşüyor. Dr. Ömer Polat daha sonra koliyle, gönderdiği bilgi ye belgelerden anlaşıldığı kadarıyla MÜSİAD önemli araştırmalara imza atmış. MÜSİAD devletin başından neler istiyor? Hükümet sistemi tercihi netleşmeli. Parlamentonun itibarı korunmalı, partiçi demokrasi sağlanmalı, idarenin hukuka bağlılığı gerçekleştirilmeli, özerk kurumlar demokratikleştirilmeli,
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT