BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıyametteki ilk soru

Kıyametteki ilk soru

Namaz dinin direğidir. Namaz kılmadan salih müslümanlık olmaz. Namaz kılmayanın küfre düşmesi çok kolaydır.Namaz dinin direğidir. Namaz kılmadan salih müslümanlık olmaz. Namaz kılmayanın küfre düşmesi çok kolaydır. (Kıyamette ilk sorulacak şey, namazdır. Namazı doğru kılan kurtulur. Namazı bozuk olan hüsrana uğrar.) (Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmeyendir.) (Altmış sene, namaz kılıp da namazı kabul olmayan şu kimsedir ki; rükû ve secdelere tam riayet etmez.) (Namaz kılan çok kimse vardır ki, namazlarından onda birden fazla yazılmaz. Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır.) (Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez.) (Namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez.) (Namaz için kalbini hazırlar ve namazı itina ile, vaktine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.) (Her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır.) Peygamberimizin son sözlerinden biri, Namaza dikkat edin idi. Namaz kılmamak, en büyük günahlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kim namazı bile bile bırakırsa Allahü teâlâ onun ibâdetlerini faydasız kılar ve namaza başlayıncaya kadar Cenab-ı Hakk’ın himayesinden uzak olur.) (Beş vakit namazı terk eden, Allahın hıfz ve emanından mahrum olur.) (İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır.) Bu hadis-i şerifleri, Ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklamışlardır: Dinimizde en büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bunun için, tembellikle namaz kılmayana kâfir denmez. Fakat namaz, çok önemli bir ibâdet olduğu için, namaz kılmayanın imanla ölmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır, diğer günahları işlemekten çekinmez. (Vazife mukaddestir. Önce iş, sonra namaz) diyenler çıkıyor. Vazife, âmir tarafından emredileni yapmak, yasak edileni yapmamak demektir. Birkaç âmirin verdiği emir, birbirine benzemiyorsa, daha üstün olan âmirin emri yapılır. Vazife elbette mukaddestir. Çünkü hadis-i şerifte, (İnsanların en iyisi, insanlara faydalı olandır) buyuruldu. İnsanlara ne yapılırsa faydalı olacağını da en büyük âmir olan Allahü teâlâ bildirmiştir. Birinci vazife en büyük âmirin emrini yapmak olduğuna göre, en büyük âmir ne diyor? (İmandan sonra en büyük vazife namaz kılmaktır) buyuruyor. Namaz kılmak, işi aksatmaz. Hatta namaz kılan, işini daha canla başla yapmaya gayret eder. Namaz kılan, kul hakkından, haramdan korkar, vazifesini ihmal etmez. (Namaz kılmaya vaktim yok) demek veya başka bahane uydurmak, beynamaz mazeretidir, namazın önemini bilmemektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT