BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hafta sonunda Türkiye

Hafta sonunda Türkiye

Hafta sonu, ekonomik ağırlıklı bir gündemle kapanıyor. Halbuki hafta başında ağırlık, Avrupa Birliği ve Katılım Ortaklığı Belgesi idi.Hafta sonu, ekonomik ağırlıklı bir gündemle kapanıyor. Halbuki hafta başında ağırlık, Avrupa Birliği ve Katılım Ortaklığı Belgesi idi. Ekonominin temeli olan paranın hassasiyet derecesini kestiremeyenler uluorta hareket edince, borsa dibe kaydı. Faiz yükseldi. Dövize talep arttı. Halbuki ekonomik potansiyelimiz sağlamdır (bunu Batı ve Dünya Bankası da kabûl ediyor.) Döviz rezervimiz, hiçbir dönemde ulaşmadığı hacimdedir (24 milyar dolar). Ancak batık bankalar, bankacılık sistemine gölge düşürdü. İtiyatlarımız arasında hızlı icraat diye bir şey mevcut bulunmadığı için, bazı sorunlar yılan hikâyesine döndü. Avrupa Birilği ile ilişkilerimiz, Aralık ayı başında Nice (Nis) zirvesine kaldı. Ben iyimserim. Türkiye’ye zorlama, hele hakaretle bir şey yaptırılamaz. Türkiye çatlak seslere karşı şerbetlidir. Öyle Ermeni, Yunan, vs. yaygaraları ile nice asırlık Avrupa devleti kimliğinden dönecek değildir. Hele Atatürk’ü yaşamış, NATO üyesi, 40 yıl Avrupa kıt’asını Sovyet heyûlâsına karşı savunmuş bir Türkiye’nin Batı’ya sırt çevirmesini bekleyenler düş kırıklığına uğrayacaklardır. Kendi elimizle başımıza açtığımız af belâsına değinmeden haftanın gündemi kapatılamaz. Daha ortada doğru dürüst bir metin yok. Mutabakat oluşsa bile, üst yasama meclisimiz Anayasa Mahkemesi’nde ne olacağını kimse bilmiyor. Dosya önlerine konuncaya kadar yüksek yargıçlarımız bile bilemezler. Bence ülkemiz iyiye gidiyor. Bütün bu kavga gürültüden güzel bir Türkiye doğacak. Şiddet dönemlerini ferah dönemlerinin izlemesi bir tarih kanunudur. İnancımız da budur (el-ferec ba’de’ş-şidde). Ve herhalde durumumuz Birleşik Amerika’daki kadar vahîm değil. Bakınız Cumhuriyetçiler, Washington’daki ünlü yüksek mahkemeye başvurdular (zira Florida temyizi işin içinden çıkamadı). Bush mu, Gore mu dünyanın 1. adamı olacak, beş üyelik yılda bir veya iki davaya bakan Anayasa Mahkemesi karar versin diye. Dedim ya, Amerika’dan iyi durumdayız. Okuyucularımıza huzurlu iki tatil günü diliyorum. Gerçi günahlarımız, bilip ve bilmeyip ettiğimiz hatalar büyüktür. Ama ramazan, mağfiret ayıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT