BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek vergiye devam

Ek vergiye devam

Ek vergilerin sürelerinin iki yıl uzatılmasını öngören hayat standartı uygulamasını yeniden getiren, banka devir ve birleşmeleri için vergi muafiyetleri öngören tasarı yasalaştı.TBMM Genel Kurulu’nda, bazı vergilerin sürelerinin iki yıl uzatılmasını öngören hayat standartı uygulamasını yeniden getiren ve banka devir ve birleşmeleri için bazı vergi muafiyetleri öngören tasarı, bazı değişikliklerle yasalaştı. Yasaya göre, Bakanlar Kurulu, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergilerini yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek üzere artırabilecek, mevcut miktarın yüzde 20’sinden az olmamak üzere azaltabilecek. Hükümete yetki Hükümet, kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca 20 katına kadar artırabilecek. EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilen taşıtlarda, belirlenen oran veya miktar yüzde 50’ye kadar indirebilecek. Finansman Kanunu’nda da değişiklik yapan yasa, Bakanlar Kurulu’na, yüzde 12 olan Ek Taşıt Alım Vergisi oranını sıfıra düşürmeye veya yüzde 36’ya kadar çıkarma yetkisi veriyor. Hayat standardı Yasayla, getirilen hayat standardı esasına göre vergilendirme 1 Ocak 2000-31 Aralık 2001 tarihleri arasında uygulanacak. Hayat standartı esası, Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek sahipleri bu uygulamaya tabi olacak. Deprem bölgesinde yaşayan mükelleflere, 2000 ve 2001 yıllarında hayat standardı esası uygulanmayacak. Hayat stantardı esası temel gösterge tutarı birinci sınıf tacirler için 3 milyar 500 milyon lira, ikinci sınıf tacirler için 2 milyar lira olarak uygulanacak. İlk defa işe başlayan mükellefler için işe başlanılan ve izleyen yılda hayat standardı esası uygulanmayacak. Nakliyecilerin durumu 11 ve daha yukarı yaşta araçla nakliyecilik yapan mükellefler hakkında çalıştıkları yöre dikkate alınarak hayat standardı temel göstere tutarı yüzde 50 oranında indirilerek uygulanacak. Ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin tedavi amacıyla yurtdışı seyahatları ile bir defaya mahsus olmak üzere yapılan hac seyahatleri için hayat standardı ilave göstergeleri uygulanmayacak. Dış yardımlara KDV muafiyeti Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kuruluşlarının, kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak verecekleri yardım ve hizmetler KDV’den istisna tutulacak. Yasaya göre, 8 yıllık kesintisiz ilköğretim çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla getirilen ‘’eğitime katkı payı’’ uygulaması 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatılacak. Eğitime katkı payı tutarları Bakanlar Kurulu’nca 10 katına kadar artırılabilecek. Yeni düzenleme, cep telefonlarından alınan ‘’özel iletişim vergisinin’’ süresi ile özel işlem vergisini de 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatılmasını öngörüyor. Banka devirleri Yasa, Türkiye’de faaliyette bulunan bir bankanın devir veya birleşme işlemine geçmesi drumunda bazı vergilerden istisna tutulmasını; bu uygulanmanın 31 Aralık 2003 tarihine kadar geçerli olması öngörüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT