BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur askerlik borçlanması

Bağ-Kur askerlik borçlanması

Bağ-Kur yasasında bazı değişiklikler yapan 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5 Ekim 2000 tarihinde sessizce yürürlüğe girdi.Bağ-Kur yasasında bazı değişiklikler yapan 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5 Ekim 2000 tarihinde sessizce yürürlüğe girdi. Ancak bazı okuyucularımız, özellikle askerlik borçlanması ile ilgili değişikliklerden habersiz ve Bağ-Kur Müdürlüklerine yaptıkları başvurularda, yeterli bilgi verilmediğinden yakınmaktadırlar. Bunun için askerlik borçlanmasında yapılan son değişikliği aşağıda açıklıyoruz; Bilindiği gibi, 1479 sayılı Bağ-Kur yasasına 3165 sayılı yasa ile 1985 yılında yapılan ek 9. madde, Bağ-Kur sigortalılarına askerlik borçlanması imkânı getirilmiştir. 1479 sayılı yasaya göre sigortalı olanlar, askerlikte er olarak geçen hizmet süreleriyle yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını borçlanabilirler. Sigortalının ölümü halinde hak sahipleri de askerlik borçlanması talebinde bulunabilirler. Bağ-Kur sigortalıları, askerlik borçlanmasını bulundukları basamak üzerindeki prim tutarına göre 2 yıl içinde ödeme imkânları vardı ve primleri ödedikleri tarihte askerlik süresi kadar hizmet kazanmış oluyorlardı. Ancak Bağ-Kur yasasında değişiklikler yapan 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi ile Bağ-Kur sigortalılarının askerlik borçlanmasını düzenleyen ek 9.maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basamağın prim tutarı üzerinden hesaplanır ve talep tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ödenir. Borçlanma primleri, 3 ay içinde ve tam olarak ödenmezse borçlanma geçersiz sayılacaktır. Askerlik borçlanmasını yapan ve primlerini ödeyenlerin, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasında, borçlanma primlerinin tam olarak ödendiği tarihten itibaren, 1 yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Görüldüğü gibi Bağ-Kur askerlik borçlanması, eski uygulamaya göre sigortalıların aleyhine olarak değiştirilmiştir. Borçlanılan primleri ödeme süresi 2 yıldan 3 aya indirilmiş ve borçlanma işlemi yapıldıktan 1 yıl sonra işleme alınması hüküm altına alınmıştır. Bağ-Kur askerlik borçlanması yapacak olanların, bu değişikliklere göre durumlarını değerlendirmeleri gerekmektedir. Örnek Yargıtay Kararı Konu: Kıdem Tazminatı Karar No: 2000/11633 Karar Tarihi: 14.09.2000 Karar Özeti: Bir kamu kuruluşundan bir diğer kamu kuruluşuna intikâl etmenin, istifa dışında başka yolu bulunmamaktadır. Buradaki istifa, bir hukuki prosedürün tamamlanmasıdır. İstifa hali, kıdem tazminatı ödenmesine yasal bir engel ise de, bu olaydaki istifanın bu şekilde değerlendirilmemesi gerekir. Çünkü bir kamu kuruluşundan başka bir kamu kuruluşuna geçmenin istifa dışında başka bir yolu da yoktur. Ayrıca her iki kuruluş arasındaki çalışmalar arasında bir ara verme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla davacının, kıdem tazminatı hesap edilirken birinci çalıştığı kamu kurumundaki süreninde kıdem tazminatında dikkate alınması gerekir. (Mehmet Değer’in sorusuna cevaptır) Sorular-Cevaplar Ramazan Çallı-Denizli: 4447 sayılı sosyal güvenlik yasasının yürürlük tarihinde 19 yıldan fazla, ancak 20 yıldan az sigortalılık süreniz olduğu için 50 yaşınızı ikmâl edeceğiniz tarihte en az 5 bin150 gün prim ödemesiyle yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Faksınızda doğum tarihinizi yazmadığınız için kesin bir tarih veremiyorum. Ancak yaş ve prim ödeme durumunuz yeterli ise, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamanız gerekecektir. Eyüp Durmuş-Heybeliada: Verilerinize göre 25 tam yıl prim ödeme süresini 2007 yılında tamamlayacaksınız. Dolayısıyla bu tarihte Bağ-Kur yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Yeni yasanın öngördüğü yaş haddini belirtilen tarihte geçmiş olacağını için son yasadan etkilenmemiş oluyorsunuz. Ancak verdiğiniz bilgilere göre, askerliğinizi sigortaya girmeden önce yapmışsınız. Askerlik borçlanması yaparak 2 yıl önce emekli olma imkânınız var. Hemen askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşınız Reşit Durmuşoğlu da, askerlik borçlanması, SSK ve Bağ-Kur hizmet toplamını 25 yıla tamamlayarak emekli olacaktır. Ona da askerlik borçlanması yapmasını tavsiye ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT