BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prof. Dr. Erdem Kuntalp: Siyasilerin suiistimali var

Prof. Dr. Erdem Kuntalp: Siyasilerin suiistimali var

Bankacılık konusunda uzman hukukçu Prof. Dr. Erdem Kuntalp, son günlerde yaşanan bankalar bunalımının siyasi iktidarın suiistimalleri sonucu meydana geldiğini savundu.Prof. Dr. Erdem Kuntalp, bankalar bunalımının bir daha tekrarlanmaması için yetkili siyasilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi. Kuntalp, bankalar bunalımıyla ilgili sorulara şu cevapları verdi: * Kışlalı- Bunalım neden çıktı? Kuntalp- Yasalarda, özellikle bankalarla ilgili yasada bütün önlemler alınmış durumda. Eski yasada da gözetim ve denetim düzeni kurulmuş, bunu hangi makamların yapacağı da belirlenmişti. Bunlardan bir kısmı bürokrasi içindeydi. En önemlileri Bankalar Yeminli Murakıpları’dır. Hazine ve Merkez Bankası da var. Ama önlemleri uygulamada en büyük yetki siyasi iktidara bırakılmış. * Kışlalı- En büyük yetkileri nedir? Bürokrasi görevini yapmış mı? Siyasi iktidar neyi yapmamış? Kuntalp- Bankanın kuruluşuna karar veriyorlar. Bankanın tasfiyesine ve hakkında ağır önlem alınmasına karar verebiliyorlar. Buna ilgili bakan karar veriyor. Şimdi görebildiğim kadarıyla murakıplar hazırladıkları raporları bağlı oldukları Hazine’ye vermişler. Hazine de bağlı olduğu siyasi iktidara teklif götürmüş. Ama bakan bu tedbirleri bu güne kadar uygulamamış. Hatalar tekrarlanmamalı * Kışlalı- Yani ortada siyasi iktidarların açıkça yaptıkları ihmal var? Bunalım bundan dolayı bu noktaya kadar tırmanmış? Kuntalp- Büyük çapta öyle. Ama neden bu tedbirler uygulanmamış? Bu konuda pek fazla şey bilmiyoruz. Açıklanmış değil bunlar. Fakat ciddi bir araştırma yapılarak geçmişte yapılmış olan hataların belirlenmesiyle gelecekte tekrarlanmamaları için şimdiden tedbir alınmasında yarar var. * Kışlalı- Yeni tedbirlerin alınabilmesi için sözünü ettiğiniz murakıp raporlarının açıklanmasında yarar görmez misiniz? Kuntalp- Son getirilen Bankalar Yasası çok önemli bir adım attı. Bankacılık Üst Kurulu ihdas etti. Siyasal iktidarın dışında bir kurul. Bağımsız çalışan bir kuruluş. Son yasada siyasilerin kararına bırakılmış üç husus da değiştirildi. Banka kuruluşuna, ne kadar mevduatın sigorta garantisine bağlanacağına bu yeni kurul karar verecek. Murakıplar da bu yeni kurul içinde faaliyette bulunacak. Raporlarının açıklanıp açıklanmaması konusu çok tartışmalı. * Kışlalı- Neden bu konuda tereddüt doğuyor? Kuntalp- Çünkü açıklanmalarının banka sırrı prensibini bozacağı öne sürülüyor. * Kışlalı- Eski raporlar açıklanmazsa kimin suçlu olduğu nasıl ortaya çıkacak? Siyasetçiler mi raporları uygulamamışlar, yoksa murakıplar mı gereken dikkati göstermemişler? Kuntalp- Buna ben de katılırım. Geçmiş hatalarının tekrarlanmaması için bu şart. Ama bunlar şimdi açıklanamaz çünkü yargıya intikal etmiş bir tahkikat sürdürülüyor. Tahkikat henüz gizli. * Kışlalı- Sorunun ne olduğu açıklanamaz mı? Raporlardaki teknik hususlar açıklanır da bunun faillerinin ismi açıklanmazsa sizin dediğiniz prensipler ihlal edilmiş olmaz. Değil mi? Kuntalp- Bankalara yaptırım uygulanabilmesinin birinci aşaması usulsüz işlemlerin yapılmış olması. Buna ihtar yapılır. İkinci aşama likiditesinin bozulmuş olması. Ama en önemli aşama üçüncü aşama. Bu da mali durumunun bozulmuş olmasıdır. Büyük bir ihtimalle mali durumunun bozulmuş olduğu belirlenmiş bir bankada bir takım tedbirlerin siyasi iktidarlar tarafından alınmamış olması nihai bunalıma yol açmıştır. * Kışlalı- Neleri yapmamışlar? Kuntalp- Yönetime görevli atamamışlardır. Müdahale etmemişlerdir. Bunlar neden yapılmamıştır? Siyasi iktidarlar neden müdahale etmemişlerdir? Bu konuda cevap verecek durumda değilim. O gün siyasal iktidarda bulunan bir parti muhtemelen bir bankaya böyle ciddi müdahalenin piyasada meydana getireceği durumu göze almamıştır. * Kışlalı- Bu söylediğiniz, ihtimaller arasında en iyimser olanı değil midir? Kuntalp- Bir insanı suçlarken elimizde çok kuvvetli deliller olması lazım. Ortada bir suiistimal var mıdır? Bu ancak derinlemesine araştırma sonucu belli olur. Şimdi açıkça görünen bir şey var; şimdiye kadar siyasi iktidarların murakıp raporlarıyla ortaya çıkan durumlara müdahale etmedikleridir. Bu başlı başına yanlış ve haksız bir işlemdir. * Kışlalı- Yeminli murakıplar hakkında da suçlamalar var. Bu görevlerinden ayrılıp şimdi fona devreden bankalarda görev alanlar da olmuş? Kuntalp- Benim kanım söz konusu bankalarla ilgili bozukluk olduğunu belirten raporların verilmiş olduğu merkezinde. Ama siyasi iktidarlar bunlara gereken önemi atfedip gereken ilgiyi göstermemişler. Belki bir kısım murakıp yumuşak rapor da vermiş olabilir. Bunu bilemem. Ama hiç şüphesiz bu murakıplar sistemin kilit ve ayakta kalması gereken unsurlarıdır. * Kışlalı- Ama son durum onu gösteriyor ki; bugünkü sistem içerisinde etkili olamamışlar. Acaba bu yeni kurul dolayısıyla işlevlerini daha iyi yerine getirebilecekler mi? Kuntalp- Dediğiniz doğru. Nihai noktada beklendiği gibi etkili olamamışlar. Ama yeni kurul dolayısıyla etkilerinin artacağı muhakkak. Bu bekleniyor sistemin düzelmesi için. Eskiden belki murakıplar emek sarfedip verdikleri raporların dikkate alınmadığını görüp küskünlük içine girmiş de olabilirler. * Kışlalı- Ortada bir yasa var. Belli görevlerden ayrılanların özel sektörde daha önceki görevleriyle ilgili alanlarda görev alamayacakları hakkında. Onun için ağır eleştiriler var. Bugüne kadar yasa ortada dururken bu gibi görev değişikliklerinin neden üstüne gidilmedi sizce? Kuntalp- Ama onların fazla eleştirilmemeleri gerekir diye düşünüyorum. İçlerinde hatalı olanlar vardır, ama kurum çok önemlidir. Ama iddialar doğru. Bence etik açısından da kabullenemez. Yasaya rağmen görev alanların neden üzerlerine gidilmediği ise bir soru işareti. Bunun cevabı verilmeli. Hakikaten sorulacak bir soru. Bunların üzerine siyasi iktidar gitmedi. * Kışlalı- Yargıya götürülmesi gerekmez miydi? Kuntalp- Türkiye 1980’den itibaren yasadışı işlemlerin yoğunluk kazandığı bir ülke oldu. Şimdi bir Cumhurbaşkanı önüne gelen bir kararnameyi yasal olmadığından reddedince herkese çok garip geliyor. Yasalar var, ama daha önemlisi bunların uygulanması. Yoksa yasalar bir işe yaramıyor. Prof. Kuntalp kimdir? Prof. Dr. Erdem Kuntalp 1934’te Aydın’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Galatasaray’da okudu. 1953’te istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1960’ta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Medeni Hukuk asistanı oldu. Doktorasını yaptıktan sonra İsviçre hükümetinin verdiği bursla üç yıl süreyle Lozan’da hukuk alanında araştırmalar yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra 1971’de doçent, 1981’de de profesör oldu. 1983 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni ve Borçlar Hukuku dersleri verdi. Bu tarihte kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1993 yılında Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş faaliyetlerine katıldı ve Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. 1972’den itibaren yönetiminde görev yaptığı Ankara Öğretim Derneği’nin kurmuş olduğu Tevfik Fikret Eğitim Vakfı’nın başkanlığını sürdürüyor. Ankara Galatasaraylılar Birliği Başkanlığı’nı da yapan Prof. Kuntalp, Sainte Pulcherie Mezunları Öğretim ve Sağlık Vakfı yönetim kurulu üyeliği ile Türkiye İş Bankası hukuk danışmanlığı görevlerinde de bulundu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98631
  % 2.04
 • 5.7873
  % -2.43
 • 6.7061
  % -2.24
 • 7.6147
  % -1.16
 • 228.344
  % -0.72
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT