BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pilot yanlış düğmeye basarsa

Pilot yanlış düğmeye basarsa

Ülke çapında yaşanan toplumsal olayların hepsini tarih yazacaktır. Biz bugünleri yaşayanlar, taraflı, hissi, kızgın, ön yargılı, müstehzi, haklı veya haksız değerlendirmelerle gerçeği tam yansıtamayabiliriz.Ülke çapında yaşanan toplumsal olayların hepsini tarih yazacaktır. Biz bugünleri yaşayanlar, taraflı, hissi, kızgın, ön yargılı, müstehzi, haklı veya haksız değerlendirmelerle gerçeği tam yansıtamayabiliriz. Her bildiğimizi, düşündüğümüzü, duyduğumuzu yazamayabiliriz, önümüze günün şartları içinde engeller de konabilir. Ancak tarih gizliyi, saklıyı tanımaz, gelecek nesiller bugünün gerçeğini bizlerden daha iyi öğrenecekler, belki de daha isabetli hükümler vereceklerdir. Henüz bizler hayatta iken bile yirmi-yirmi beş yıl öncesinde yaşananlar nispeten objektif bir bakışla değerlendirilmiyor mu? Geçmiş yıllardaki askeri darbelerin, afların, ekonomik reformların, eğitim sistemindeki kararsızlıkların neler getirip götürdüğünü bugün daha iyi anlıyoruz. Esasında sadece anlamakla kalmayıp ders de almamız gerekiyor fakat nedense aynı hataları tekrarlamaya devam ediyoruz. Sonra da “biz bu filmi görmüştük” diye birbirimize anlatıyoruz. Bir ömre neredeyse aynı filmin üç versiyonu sığıyor. Bu yüzden olsa gerek politikacılarımızı değiştirmeyi, yenilemeyi de pek sevmiyoruz, adeta aynı insanlar başımıza gelip aynı yanlışları yeniden yapsınlar diye seçiyoruz onları ve asırlık yöneticilerimizin herhangi bir mesele karşısında gösredikleri tepkilerin bile değişmediğine şahit oluyoruz. Böylece ülkede “fobiler” ve “öcüler” her zaman var oluyor. Bir zamanlar kontrgerilladan bahseden bir siyaset adamı yıllar sonra tekrar iktidara geldiğinde, ortalık karışınca olayların akışını kontrol edemediğini itiraf edercesine, bir yerlerden “düğmeye basıldığını” öne sürüyor. Oysa toplumsal olaylar bir düğme ile patlak vermez, ortamın hazırlanması uzun bir süreçtir. Ancak uyanık yöneticiler kaygan ve tehlikeli sosyal zeminlerin hazırlanmasına göz yummazlar. Ülke üzerinde, devlet üzerinde, millet üzerinde yapılan menfi hesapları bozacak modeller, stratejiler, yönetim tarzları, eğitim politikaları geliştirirler ki vatandaş oyunların piyonu haline getirilmesin, sokaklar kan gölüne dönmesin, toplumda kamplaşmalar ve kavgalar yaşanmasın. Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik hiçbir projesi, ideali, gayesi ve öngörüsü olmayan yöneticiler ise memlekette olayların kontrolünü kaybediverirler ve kargaşaya anlam veremediklerinden olsa gerek birilerinin ülkede olay çıkarmak için düğmeye bastığını iddia ederler. O zaman da vatandaşın yöneticisine şu soruyu sormaya hakkı vardır: Ülkede sizin kontrolünüz ve bilginiz dışında hangi güçler var ki canları sıkılınca bir anda karışıklık çıkarabiliyorlar? Yoksa kaptan pilot mu yanlış düğmelere basıyor?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT