BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermeni meselesi

Ermeni meselesi

Son günlerde Ermeni meselesine geniş ölçüde yer verdim. Geçmişte Osmanlı Devletini yıkma ve bölme işinde Ermeniler kullanıldığı gibi; son yıllarda da "güçlü Türkiye" istemeyen Hıristiyan Batı, Ermeni meselesini yeniden gündeme getirmiştir.Son günlerde Ermeni meselesine geniş ölçüde yer verdim. Geçmişte Osmanlı Devletini yıkma ve bölme işinde Ermeniler kullanıldığı gibi; son yıllarda da "güçlü Türkiye" istemeyen Hıristiyan Batı, Ermeni meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, varılmak istenen hedef "Sevr'i hortlatmak"tır. Ermeni yazar Hrant Dink'in eserinde ifade ettiği gibi, Batı Emperyalizmi için, Türkiye'ye karşı Ermenileri kullanmaya devam edeceklerdir. Avrupa Birliğini kendi imparatorluğu için kullanan Almanya ve Fransa Ermeni meselesini devamlı sıcak tutacaklardır. Birinci Dünya Harbi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi varlığına Mondros Ateşkes Anlaşması ile son verilmiş ve bu anlaşma gereği Osmanlı toprakları Anadolu dahil Batılı devletler tarafından işgal ve istilaya uğramıştır. Yalnız işgalle kalınmamış, istila ettikleri her yerde son derece vahim katliamlar yapılmıştır. Bu arada Osmanlı Devletinin yıkılması sürecinde Batılı ülkelerle işbirliği yapan ve yardım eden bir takım azınlıklara da Osmanlı toprakları peşkeş çekilerek parsellemeye başladılar. Osmanlı Devletinden 1830'da Batı ülkelerinin baskısı ile bağımsız olan Yunanistan'a İzmir, Batı Anadolu ve Doğu Trakya verildi. Osmanlı Devletine savaşı fırsat bilerek ayaklanan Ermenilere Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Adana bölgesi verilmesi gündeme geldi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Çarlık Rusya'sı Ermenistan devletini kurdu. Aslında Erivan ve Ermenistan toprakları en az binlerce yıllık Türk Yurdu olmasına rağmen Çarlık Rusya'sının yıllarca süren Türk Soykırımına ve mecburi göç (tehcir) ile bu topraklarda azınlık olan Ermeniler çoğunluk haline getirildi. Osmanlıya karşı mücadele eden Taşnak Partisi Erivan başkent olmak üzere Rusya'nın yardımı ile kurulan Ermenistan sınırlarını genişletmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Osmanlı Devletinden toprak almaya çalışıyordu. Anadolu'yu istilâ eden Fransız Lejyonunda yer alan onbinlerce Ermeni militan, bu sayede Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, bölgelerinde hakimiyet kurma hazırlıkları yaparken, Doğu Anadolu'yu da istila için hazırlıklara başlamışlardı. Kafkasya'yı kontrol altına almak isteyen İngilizler, Ermenilere yüz vermedi, sırtını çevirince Ermeniler ABD ve Fransa üzerinde baskılarını arttırdılar. Birinci Dünya Harbinde sadakatle hizmet ettikleri bu devletlerden vaat edilen toprakların verilmesini istediler. Osmanlı Devletinin paylaşılması amacıyla başlayan Paris Konferansında ve milletlerarası platformlarda baskılarını artırdılar. ABD, Fransa ve İngiltere ile temas ederek ele geçirmek istedikleri topraklar için yasal kılıf aradılar. Ermenilere en büyük destek ABD'den geldi. ABD Başkanı Wilson, Doğu Anadolu merkezli, Karadeniz ve Akdeniz'e çıkışı olan Büyük Ermenistan kurulması için gerekli fikri alt yapıyı Wilson prensipleri ile belgelemişti. Bu gelişmeler karşısında Türk milleti direniş başlattı ve bu direnmeler İstiklâl Harbinin temeli oldu. Bu arada Osmanlı idarecilerinden hesap sorulmasını isteyen Ermeniler bunda başarılı oldular. İstanbul'u işgal eden müttefikler Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin maruz kaldıklarını iddia ettikleri sözde soykırımın sorumlularını tutukladılar ve Malta Adası'nda yargıladılar. Osmanlı başkenti İstanbul'u ele geçiren müttefikler her türlü belge ellerinde olmasına rağmen Ermenilere soykırım yapıldığını ispat edemediler. Bugün ise parlamentolarında, utanmadan soykırım olmuş gibi karar almaktadırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT