BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enformasyon eksikliği ve sorun kapıyı çalınca

Enformasyon eksikliği ve sorun kapıyı çalınca

Liderler "ekonomik sorunları" aşmak üzere dün biraraya geldi. Sadettin Tantan ve Prof. Hikmet Sami Türk de "cezaevi sorunları" için toplandı.Liderler "ekonomik sorunları" aşmak üzere dün biraraya geldi. Sadettin Tantan ve Prof. Hikmet Sami Türk de "cezaevi sorunları" için toplandı. Hep "sorun kapıya dayanınca" öyle oluyor yıllardır. Bugüne ait bir uygulama değil, bir gelenek olmuş sanki. Usanmadan, bıkmadan uyguladığımız bir adet. Dış ve iç sorun da farketmedi bu uygulamada. Uluslararası terörün bir parçası olan "Ermeni Terörü" de öyle. Önce umursamadık. Birbiri ardından diplomatlarımız başta; şehit vermeye başlayınca, teröristlerin bazı müttefik ve dost ülkelerden de yardım gördüklerini yaşadık. Göz bebeklerimize oturan bu fotoğrafla, dehşet yaşadık. Sonunda tedbir almaya, Ermeni terörünü ve katliamlarını anlatmaya başladık. Yayın sayısı az Buna rağmen yine geç kalmıştık. Bürokrasiye görev verdik. Oysa bürokrasi riske girmez. Bunun bir riski olmalıydı, zamanında hareket edebilmemiz için. Siyasi ayağını ihmal ettik. Politik girişimleri önemsemedik. Prof. Hasan Köni tek başına her tarafa koştu, anlatmaya çalıştı. Eh tek kişiyle de bu kadar oldu işte, devlet adına!? Daha da önemlisi ciddi bir "erformasyon" eksikliğimiz vardı. Rahmetli Kâzım Karabekir Paşa'nın "Ermeni dosyası" bile hemen aklımıza gelmemişti. Karabekir Paşa, Ermeniler'i iki kez yenmiş bir komutandı. Ermeniler'e Kâzım Paşa'nın nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini öğrenmek bile önemli. Düşmanı küçümsemiyordu bir azınlık diye. Kâzım Karabekir'in "Ermeni Dosyası"nı Kürt vatandaşlarımız daha fazla okumalı esasında. (Emre Yayınları, Telefon 0212 520 98 22). Doğuda, Ermeniler; nasıl katletmiş Osmanlı teb'ası insanları. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Hüseyin Nâzım Paşa'nın "Ermeni Olayları Tarihi"ni (1994) yayınladı iki cilt. Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Necati Aktaş'ı onlarca kutlamak gerek. Buna göre de; Ermeni Meselesi, başta Rusya, İngiltere ve Fransa'nın doğuya inmek, bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla, "Anadolu Islahatı Projesi"yle ülkemizin içişlerine karışması biçiminde ortaya çıktı. Kaynağında da "Şark Meselesi" adı altında uluslararası bir strateji vardır. Ermeni meselesini ortaya çıkaran batılı devletler Rusya'nın Azeriler'i, şimdi Çeçenler'i; Fransa'nın Cezayirliler'i, İtalyanlar'ın Libyalılar'ı, Hollandılalar'ın Endonezyalılar'ı, İngilizler'in Hintler'i, Portekizliler'in Afrika ve Uzakdoğu ülke ve insanlarını katletmeleri, yahut sömürmelerini görmezden, duymazdan geliyorlar. Kafkasya'da halen soykırım uygulanıyor. Erzurum Üniversitesi'nde önemli birkaç yayın var bu konuda. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi yapan Güney Koreli binbaşı Ki Young Lee'nin Ermeni Sorununun Doğuşu" 1993, Halil Metin'in "Türkiye'nin Siyasi Tarihi'nde Ermeniler ve Ermeni Olayları" (MEB-1992) önemli neşriyat. İki çiçeği burnunda çalışma daha var. Sistem Ofset Yayınları Dr. Hüsamettin Yıldırım'ın "Ermeni İddiaları ve Gerçekler" (Telefon: 0312 231 32 57) ve Ali Balkan Metel'in (0 462 326 66 58) Yeni Batı Trakya Dergisi Yayınları'nda çıkan (Telefon: 0212 512 54 72) "Ermeni Mezalimi ve Gerçekler" takip edilmesi gereken eserler, çalışmalar. Ama çok az, yetmiyor, kafi değil. Üniversitelerimizin tarih ve siyaset kürsüleri ne güne bekler? 300 bin seçmenli ABD'de Ermeniler 300'ü aşkın iddialarıyla ilgili kitap yayınladı. 170 bin seçmenli Türk asılı ABD vatandaşı soydaşlarımız ise birkaç tane eser neşretti. Haklı olmamız, bu konuda geri kalmamızı engellemiyor. Uluslararası arenada sıkıntıya düşmemize mani olamıyor. Türk heyeti Paris'e Bizi biraz zayıf gördüler, üzerimize nasıl çullandı Batılılar gördünüz. Ermeni iddiaları ABD'de geri çekildi. Ancak Fransa'da kabul gördü. İtalya'da donduruldu sorun. Almanya'da ısıtılmış bekletiliyor servis için. Sorun kapıda madem, TBMM elini çabuk tuttu. Bugünlerde parlamentoda grubu bulunan partilerden birer milletvekili Tayyibe Gülek (DSP-Adana), Prof. İsmail Hakkı Cerrahoğlu (MHP-Zonguldak), Prof. Nevzat Yalçıntaş (FP-İstanbul), Mehmet Ali İrtemçelik (ANAP-İstanbul) ve Kemal Çelik (DYP-Antalya) Paris'e uçuyor. Pazartesi başlayacak temaslarında konuyu Fransız meslektaşlarına, diplomatlara ve kamuoyuna anlatacaklar. Allahtan tümü yabancı dil sahibi. Endişe taşıyan insanlar. Tek eksiklik ise Paris'e götürecekleri yabancı dildeki yayının yok denecek kadar azlığı. Sorun yine kapıda. Birinin kolları sıvaması lâzım.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT