BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Plân ve toplum

Plân ve toplum

8'inci beş yıllık plan 02.01.2001'den itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi planlar, ülkelerin ekonomik gelişmesini amaçlayan, bireyler düzeyinde de onların hayat şartlarının daha iyi olması için politikalar belirleyen araçlardır.8'inci beş yıllık plan 02.01.2001'den itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi planlar, ülkelerin ekonomik gelişmesini amaçlayan, bireyler düzeyinde de onların hayat şartlarının daha iyi olması için politikalar belirleyen araçlardır. Şu anda ülkemizde büyük sıkıntı meydana getiren enflasyonist ortamın kaldırılmasından tutun insanlarımıza her yıl daha iyi bir hayat seviyesi sağlanmasına kadar çeşitli amaçları bulunan bu planın bizim için büyük bir ehemmiyeti vardır. Buna rağmen toplumumuzda şimdiye kadar yeni plana, önemi ile orantılı bir ilgi görülmemiş ve kamuoyunda âdeta bir sessizlik hüküm sürmüştür. Halbuki ülkemizin önümüzdeki beş yılı açısından bu kadar önemli bir belgenin kamuoyunda tartışılması ve bunun daha iyi hale gelmesi için yeterli âlakanın sağlanması gerekirdi. Birinci ve ikinci beş yıllık planların hazırlanması sırasında bu bakımdan toplumumuzda büyük bir heyecan ve beklenti vardı. Şüphesiz şimdiki durumun ortaya çıkmasında, siyasi olayların daha fazla ağırlık taşımasının rolü büyüktür. Fakat ne olursa olsun toplumun ilgisizliği memleketin ekonomik hayatı açısından bizce şanssız bir durumdur. Bunda bütün mevcut plan ve yıllık programlara rağmen son senelerde ekonominin tatlı olmayan görüntüsünün rolü büyüktür. Nasıl toplumun manevi hayatında birtakım değer hükümleri önem taşır ve bunların erozyona uğraması tehlike oluşturursa plana olan sevgi ve saygının azalması da aynı derecede ekonomik yaşantımız için mahzurludur. Bizce hükümetin hazırlanan 8'inci Beş Yıllık Plan'ın Büyük Millet Meclisi dışında da tartışılması için gayret göstermesinde büyük yarar vardı. Çünkü ekonomik hayatımız halkımızın benimsediği bir plana dayanamazsa ilerde kalkınmamızın yeterli derecede gerçekleşme şansı giderek azalır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi daha önceki planların hazırlanmasında mümkün olduğu kadar tartışma ortamı oluşturulmasına itina gösterilmişti. Hele Dördüncü Beş Yıllık Plan'ın çalışmalarının ilk günlerinde bu konuda daha ileri gidilmişti. Planlama Teşkilatı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Dünya Bankası'ndan planın hazırlanması için uzman çağırmayı bile düşünmüş ve hatta talepte bulunmuştu. O zaman Planlama Müsteşarı olan biz, daire başkanları Hikmet Çetin, Faruk Molu, İcen Börtücene ile birlikte kendisini bu kararından güçlükle vazgeçirmiştik. Söylemek istediğimiz husus şudur: Beş yıllık planların uygulama safhasına gelmeden evvel toplumun mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının ilgisini çekmesinin sağlanmasında büyük yarar vardır. Zira bu suretle ülkemizde "plan fikir ve düşüncesi içerisinde ekonomik işlerin yürütülmesi alışkanlığının tesisi" kabil olur. Ama ne yazık ki 1. ve 2. planların hazırlığı sırasında kamuoyunda plan heyecanını uyandıran gayretlere artık rastlanmamaktadır. Nitekim, bu plan için de aynı oldu. Bizce, hükümetin uygulamakta kararlı olduğu enflasyonla mücadele programı için toplumda yetersiz olsa bile uyandırılan ilgi, genelde yeni plan için gerçekleştirilseydi sanırız ekonomimizin rayına oturtulmasında çok daha etkili bir ortam sağlanmış olurdu. Daha doğrusu son 15 sene içinde planlara uygun hareket edilseydi ekonomimiz daha güçlü olur ve dolayısiyle, şimdiki fert başına düşen gelir düzeyinin çok üstünde bulunurduk. Ayrıca AB'ye üyelik açısından daha elverişli şartlara sahip olurduk.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT