BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Spor reformu!..

Spor reformu!..

"... mu acaba? TSYD'nin Antalya'daki eğitim seminerinde, Spor Bakanımız Fikret Ünlü'nün "bizlere dağıttığı" kitapçığın kapağında şunlar yazılıydı ..."... mu acaba? TSYD'nin Antalya'daki eğitim seminerinde, Spor Bakanımız Fikret Ünlü'nün "bizlere dağıttığı" kitapçığın kapağında şunlar yazılıydı: "Spor Yüksek Konseyi ve Spor Genel Müdürlüğü kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı." Ve sayın Bakan "dikkatle izlediği seminer oturumları arasında" kendisine ayrılan "özel bir sürede", bu tasarı hakkında bilgi verdi, gerekçelerini açıkladı, "destek" istedi: "Sporda ileri adımlar atabilmemiz için reform mahiyetindeki bu değişiklik tasarısının çıkarılması, Spor Yüksek Konseyi'nin kurulması gerekiyor!." Türkiye'deki "resmi spor teşkilatının, görev ve sorumluluklarının, yapılanmasının tepeden tırnağa değişmesi gerektiğine" inananlardanım! "Yapısal reformun gerektiği" yolundaki görüş ve çalışmaları için de sayın Bakan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ancak... "Dağıtılan" kanun tasarısı metninin "Türk sporunda gerçekten bir reform yapabileceği yönünde" kuşkularım var! Bu tasarı, hemen hemen "Meclis Başkanlığına verilmek üzere!" Ünlü "Komisyonlardan geçirerek, iki ayda çıkaracağız" diyor!. Keşke, "taslak" hiç olmazsa "Kulüplere, federasyonlara, eski spor bakanlarına, spor müsteşarlarına, spor genel müdürlerine, bu konuya kafa yoran spor adamlarına ve akademisyenlerine önceden gönderilebilse, onların görüşleri alınarak tasarı hazırlanabilse", hatta belki de "bu kişilerle bir-iki günlük seminerde tartışılabilse", eminim ki "bugün taşıdığım tereddüdlerin büyük çoğunluğu" olmayacaktı! Temenni ediyorum ki, meclise verilmeden "bazı maddeler düzeltilir!." Temenni ediyorum ki, komisyonlarda da "gerekli düzeltmeler" yapılır! Detaya inmeden benim "tartışılması ve düzeltilmesi konusunda" hassasiyet gösterdiğim "satır başları" şunlar: 1. Spor bugünkünden daha merkeziyetçi ve bürokratik bir yapıya doğru gidebilir, tasarıda o yönde yapılanma ve yetkiler var; dikkat! a) Spor Yüksek Konseyi'ne mutlaka daha çok spor adamı alınmalı; hem federasyonlardan, hem de kulüplerden! Tasarıda kulüp temsilcileri yok, olur mu? b) Tasarı aynen kanunlaşırsa, Federasyon Genel Sekreterleri, Spor Genel Müdürlüğü'nün personeli olacak, neden? c) Tasarıda Valilerden Spor İl Başkanlığı yetki ve sorumlulukları alınıyor ve Spor İl Müdürleri doğrudan Spor Genel Müdürü'ne bağlanıyor; bence büyük hata! Valiler devreden çıkınca, "sporumuz artık Özel İdarelerden ne bekleyebilir?" "Spor teşkilatından çok daha fazla imkâna sahip olan" özel idarelerin "yasal zorunluluklar dışında" sporla ilişkisini kesmesinin getireceği kayıplar hesaplanıyor mu? 2. Tasarıdaki "hükümler ve ifadeler", federasyonları "özerkliğe doğru değil, hatta bugünkü şekliyle yarı özerklikten bile geriye doğru götürebilecek" nitelikte! "Yapılabilir, edilebilir" ifadeleri, "Yapılmayabilir, edilmeyebilir" olumsuzluklarını da tasarıya sokmuş bulunuyor; dikkat! 3. Asıl önemlisi, tasarı "10'a yakın yönetmelik çıkarılmasını" öngörüyor ki; yandı gülüm keten helva! Zira yönetmelikleri "hiç bir itiraz mercii olmadan", Spor Yüksek Konseyi yapacak ve de istediği an, istediği şekilde değiştirecek! Yani; "Kanunun getireceği kapalı kutunun içini Konsey istediği gibi dolduracak!" Bir "yani" daha; "sporumuzun önemli bütün konularında" söz sahibi "muğlak ifadeli kanun yerine", her an ve her türlü şekilde değiştirilebilecek "yönetmelikler" olacak! "Özerk federasyon" ve "özerk spor teşkilatına gidiş" derken, sakın Atatürk'ün çıkardığı "3530 sayılı Kanun'un da gerisine düşmeyelim?" 4. Spor Genel Müdürlüğü'nün gelirleri maddesinde bir fıkra var: "Milli, temsili müsabakalar ve FUTBOL DAHİL HER TÜRLÜ SPOR MÜSABAKALARININ GAYRİ SAFİ HASILATLARINDAN ALINACAK YÜZDE ONBEŞ PAY..." İşte bir "dikkat" daha!. Kulüpler futbolu şirketleştiriyor. Hatta "stratejik yabancı ortaklar" buluyor! Hisseler halka arz ediliyor! Spor Genel Müdürlüğü "futbol müsabakalarından bu payı nasıl alacak?" "Yabancı ortaklar" tahkime, daha doğrusu "yabancı tahkime giderlerse" ne olacak? "Bu madde tasarıya alınırken", Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü alındı mı? TSYD'nin "sevgili Ali Sami Alkış'ın kısa süren ve hepimizi üzen rahatsızlığı dışında" mükemmel geçen ve "bir Türk olarak iftihar edebileceğimiz rüya gibi bir mekanda gerçekleştirilen" seminerinden sonra, "genel hatlarıyla inceleyebildiğim" tasarı konusunda "bunlar" ilk görüşlerim! Daha detaylı yazmaya da çalışacağım! "Reform çabalarını ve çalışmalarını" sonuna kadar destekliyorum! "Spor Yüksek Konseyi kurulmasından da" yanayım! Ama "Meclislerimizden sporla ilgili kanunlar" ancak 10-15 yılda bir geçebiliyor! Onun için "bugünün şartlarında en iyisi yapılmalı!" Sevgili Bakanımız'ın da "bu çaba içinde olduğunu" biliyor ve ona destek olunmasının da gerektiğine inanıyorum! Sporumuz için hayırlısı neyse; o olsun!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT