BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tarih ne güne duruyor?

Tarih ne güne duruyor?

Ermeni meselesi PKK'nın bir başka yüzü... Yani PKK püskürtülünce terör örgütünün hamisi durumundaki Fransa bu kez bir başka pilavı ısıtıp öne sürdü.Ermeni meselesi PKK'nın bir başka yüzü... Yani PKK püskürtülünce terör örgütünün hamisi durumundaki Fransa bu kez bir başka pilavı ısıtıp öne sürdü. Ne ki pilav taş dolu, yenmiyor. Tabii bize gelince her zaman olduğu gibi yine trene geç kaldık... Tam da ekonomik sıkıntıların yaşandığı çözülmeler döneminde kendi derdimize düşmüşken bu dostlukla ve gerçeklerle bağdaşmaz karar karşımıza dikildi. Şu durumda fazla sertleşmek yararlı mıdır değil midir? İlişkiler üzerinde hangi noktalardan oynanmalı? Bunlar oturulup tartışılmalı. İkincisi ve en mühimi iftiraların üzerine kaynaklarla gitmek gerekir. Kaynaklar adına ne yapıyoruz yıllardır? Tarih kitaplarını, yakın tarih araştırmalarını okuyor muyuz? Araştırmalara devam ediyor muyuz? Araştırma birimlerinde Bir Ermeni masası kurulmuş mudur? İşe evvela dünya çapında Osmanlı tarihçilerini bir araya toplayacak bir sempozyum düzenleyerek başlanmalı, derim. Tunus'ta Osmanlı Devletiyle ilgili sempozyumlar düzenleyen tarihçi Abdülcelil Temimi ile bağ kurmada yarar var. Ben kendisiyle Tunus'ta tanışmış Zaguvan şehrindeki Osmanlı Merkezini, kütüphanesini hayranlıkla dolaşmıştım. Bu zat Osmanlı'nın aleyhindeki düşünceleri kırarak ilim yoluyla birçok gerçeği aydınlığa çıkartmış, Türkiye'nin yapamadığını yapmıştır. Eğer değişmediyse adresi: (B. P. 5O Zaghouan 1118 TUNISIE - Tel: o276446 00 216 276446 Fax 216276710) İşte Kâzım Karabekir Paşanın Hatıraları, İşte Cemal Paşanın Hatıraları... Elimin altında hemen şu anda bulabildiklerim... "Ermeni Terör Merkezi Klikya Kilisesi" diye bir kitap... Yazarı tarihçi Cezmi Yurtsever. Başbakanlık arşivi ve dünya literatürü incelenerek yazılan bu kitabın bendeki baskısı 1983 tarihini taşıyor. (Bayrak Yayımcılık - Yazarla irtibat adresi P.K. 827 Sirkeci) Eğer sonradan tekrar basılmadıysa ve mevcudu yoksa hemen yeniden basılması gerekir. Özetlersek Çukurova bölgesinde Ermeni terörizminin dünü bugünü yarını çerçevesinde kuytu gölgeli köşelere projektör tutuyor. Ermeni meselesi sadece 1915'le sınırlı değil; onun bir öncesi var. Cemal Paşanın verdiği bilgilere göre 1877-78 Osmanlı Rus Seferinden beş on sene öncesine kadar Ermenilerle Türkler arasında büyük bir anlaşma vardır; en ufak bir olumsuz olaya rastlanmaz. Bu iki unsur arasında güven tamdır. Malumdur ki Ermeniler Osmanlı sarayında olsun devletin diğer yüksek kademelerinde önemli görevler almışlardır. Bakın Emekli Kurmay Albay Hamza Bektaş'ın Trabzon Belediyesince Yayımlanan (1998) "Ermeni İsyanları, Göç Ettirilme Nedenleri" adlı kitabında bu görevler liste halinde verilmiş. Ermeniler bakanlıklardan milletvekilliğine kadar üst kademelerde bulunmuşlar. Cemal Paşanın eserinde zikredildiğine göre Abdülmecid zamanında Ermeniler İstanbul Patrikhanesinde toplanmak üzre bir genel meclise dahi malik olmuşlardır. Böylece Rusların Ermenilerin işlerine karışması vesilesi doğmuş oluyor. 1867'de Zeytin'de ilk Ermeni ihtilali çıkar. 1877-78 savaşında hem Rus Ermenilerinin hem de Anadolu Ermenilerinin Osmanlı Ordusuna karşı giriştikleri hareketler nehrin akışını değiştirmiştir. O sıralarda Ermeni patriği Nerses Efendi Ayastefanos'a giderek Ermenilerin bağımsızlığı yolunda Rus çarından yardım istemiştir. Ermeni meselesi bir Ermeni soykırımı olarak değil, bir Ermeni başkaldırısı halinde belirir. Yeri geldikçe bu konuya devam edeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT