Nazi Almanyası'nın mevzubahis "Generalplan Ost" (Büyük Doğu Planı) stratejisiyle aynı zamanlarda, yine Almanya'dan çıkan bir başka plan daha var: Atlantropa. Zaman zaman Panropa olarak da anılıyor.

AVRUPAYI BİRLEŞTİRECEK PROJE

Panropa, Avrupa'nın -ropa'sının önüne birleştirme, birlik anlamına gelen 'pan-' ekinin eklenmesiyle oluşturulmuş. Atlantropa'da ise yine -ropa'nın önüne bu kez Atlas Okyanusu'nun diğer adı Atlantik'ten hareketle Atlant- gelmiş. Özetle Avrupa'yı birleştirecek bir projeden bahsediliyor.

PROJENİN MİMARI SÖRGEL

Projenin altında mimar Herman Sörgel'in imzası var. Sörgel, 20'nci yüzyılın başında Avrupa'yı kasıp kavuran ekonomik ve siyasi krizden çıkış için 1929 yılında böyle bir proje önermiş ve hayatını kaybettiği 1952'ye kadar da fikrini savunmayı sürdürmüştü.

DEV BARAJLAR KURULACAK, HİDROELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILACAKTI

Atlantropa kapsamında, Cebelitarık Boğazı'na, Çanakkale Boğazı'na ve Sicilya ile Tunus arasına dev barajlar kurulacak, bu barajlarda hidroelektrik üretimi yapılacaktı.

ÜST OTORİTE ENERJİ AKIŞINI KESECEK, KİMSE SAVAŞ ÇIKARAMAYACAKTI

Bölgeyi yönetecek bir üst otorite, barışı tehdit eden ülke hangisi olursa olsun, enerji akışını keserek cezasını verecek, böylece hiç kimse savaşçı girişimlerde bulunamayacaktı.

AFRİKA'DAKİ KOLONİLER ÜZERİNDE HAKİMİYET

Ancak bununla birlikte barışçıl amaçlarla ortaya atılmış olması, projeyi kurtarmaya yetmiyor. Zira Sörgel, Akdeniz'deki su kaynaklarının bu şekilde kullanılmasıyla, Avrupa'nın Afrika'daki koloniler üzerinde tartışmasız bir hakimiyet kurmasını da amaçlıyordu.

AKDENİZ KURUTULACAKTI

Dahası Sörgel, barajlar sayesinde, Akdeniz'deki su seviyesini aşağı çekmeyi, böylece tarım ve yerleşim için yeni alanlar açılmasını da savunuyordu. Ancak bunun bölge iklimine verebileceği zararın ne olduğuna dair en ufak bir endişe dile getirilmiyordu.

VENEDİK'İ ÖZEL BİR KANALLA AKDENİZ'E BAĞLAMAK İSTEDİ

Sörgel'in planının bir diğer ayağı Süveyş Kanalı'nın uzatılması ve böylece ticaret yollarının açık tutulmasıydı.

Son olarak, herhalde Venedik'i çok sevdiğinden olsa gerek, Sörgel, bütün Atlas Okyanusu kurusa da buradaki kanalların suyunu kaybetmesini engellemek istiyor, o nedenle şehri özel bir kanalla Akdeniz'e bağlamak istiyordu.

FİLMLERE, ROMANLARA KONU OLDU

Sörgel bu projesini hayata geçiremedi. Ancak Gene Roddenberry'nin 'Star Trek'ine, Philip K. Dick'in 'The Man in the High Castle'ına, Arthur C. Clarke'ın 'Rendezvous with Rama'sına ilham kaynağı oldu.

Atrantropa Projesi hayata geçirilebilseydi, Avrupa'da savaşa engel olur muydu bilinmez. Ancak bir çevre felaketi yaşatacağı, Türkiye'nin bugün olduğu ülke olmayacağı kesin.