AK Parti'nin 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin seçim beyannamesinde, şubat do¨neminde o¨gˆretmen alımı yapacak s¸ekilde gerekli du¨zenlemelerin yapılacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresiumda partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, "nitelikli eğitim" başlığında, AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında yapılanlar anlatıldı.

Bu dönemde egˆitimin fiziki ve teknolojik altyapısının gec¸mis¸le mukayese edilemeyecek oranda iyiles¸tirilip gelis¸tirildiğinin altının çizildiği beyannamede, tu¨m bireylerin egˆitime eris¸iminin sagˆlanması, fırsat es¸itligˆinin yakalanması, ders mu¨fredatlarının c¸agˆdas¸ hale getirilmesi ve egˆitimdeki insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve bo¨lgesel dagˆılımında bu¨yu¨k adımlar atıldığı ve o¨nemli sonuc¸lar elde edildiği vurgulandı.

Egˆitim sisteminde o¨zgu¨rlu¨kler yo¨nu¨nde atılan adımların yanı sıra fiziki altyapı ac¸ısından da o¨nemli gelis¸meler sagˆlandığına işaret edilerek, ortalama egˆitim go¨rme su¨resinın yetis¸kinler ic¸in 2000'li yılların bas¸ında 5,5 yıl iken 2013 yılında 7,6 yıla çıktığı ifade edildi. Yeni gelen neslin beklenen okullas¸ma oranının ise 14,4 yıla kadar yükseldiğinin bildirildiği beyannamede, "Bo¨ylece mevcut okullas¸ma oranını yeni gelen nesilde iki katına c¸ıkarmıs¸ olacagˆız" denildi.

Okul o¨ncesi, ilko¨gˆretim ve ortao¨gˆretim kademelerinde artan öğrenci sayısına vurgu yapılarak, okullas¸ma oranının da 80'den yu¨zde 107,3'e yu¨kseldiği ifade edildi.

Milli Egˆitim Bakanlıgˆının toplam bu¨tc¸esinin 8'e katlandığı 2002 yılında 7,4 milyar liradan 2015 yılında 62 milyar liraya c¸ıkarıldığı belirtildi.

2002-2003 o¨gˆretim yılında yu¨kseko¨gˆretimde o¨rgu¨n o¨gˆrenci sayısı 1,2 milyon iken 2013-2014 o¨gˆretim yılında bu sayının 2,6 milyona yu¨kseldiğine işaret edilerek, yu¨kseko¨gˆretimde bru¨t o¨rgu¨n okullas¸ma oranının yu¨zde 19'dan yu¨zde 50'ye ulas¸tığı kaydedildi. 2002 yılında üniversitelere aktarılan toplam o¨deneğin 2,5 milyar lira iken 2015'de 18,3 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.

ŞUBAT'TA ATAMA MÜJDESİ

Egˆitim faku¨lteleri ile digˆer o¨gˆretmen adayı yetis¸tirilen yu¨kseko¨gˆretim kurumlarının ve formasyon programlarının o¨gˆrenci kontenjanlarını, o¨gˆretmen ihtiyac¸ analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyecegˆiz. Kamu Personeli Sec¸me Sınavında bu¨tu¨n alanlardaki o¨gˆretmen adayları ic¸in alan sınavı yapacagˆız. S¸ubat do¨neminde o¨gˆretmen alımı yapacak s¸ekilde gerekli du¨zenlemeleri yapacagˆız."