Türkiye'de geçen yıl itibarıyla gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge “Zonguldak, Karabük, Bartın” olurken, en yüksek gelir “Ankara” bölgesinde tespit edildi. Yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge ise “Erzurum, Erzincan, Bayburt” olarak belirlendi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı gelir ve yaşam şartları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama fert geliri, 2014 yılında 14 bin 553 lirayken, Ankara, 20 bin 446 lirayla ortalama fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 lirayla İstanbul bölgesi ve 16 bin 935 lirayla İzmir bölgesi izledi. Ortalama gelirin en düşük olduğu bölgeler 7 bin 233 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, 7 bin 570 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır ve 7 bin 901 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari olarak sıralandı.
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye'de 2014 yılı itibarıyla 0.391 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0.304 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0.308 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak gerçekleşti. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0.413 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 0.412 ile Şanlıurfa, Diyarbakır'da oldu.
En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, 4.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop izledi.