Önder ÇELİK İSTANBUL

Türkiye'nin gelişmekte olan ülke sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına yükselebilmesi için Ar-Ge yatırımlarını artırması ile katma değeri yüksek ürün ihracatı yapmasının önemi son yıllarda arttı. Dünyada Ar-Ge'ye yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye 34'üncü sırada yer alırken, ihracatın itici gücünü oluşturan KOBİ'lere yönelik Ar-Ge destekleri son 13 yılda 245 milyon lirayı buldu.
Türkiye'nin katma değerli ürün ihracat oranı arttıkça, ihracatının da kilogram fiyatının yükseleceğini kaydeden Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizin şu an yüzde 4 seviyelerinde olan ileri teknoloji ihracat payında hedef, 2023 vizyonu kapsamında yüzde 20'lere ulaşmak. Bu hedefe ulaşılması için Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımların artırılması gerekiyor. Şu an için Ar-Ge yatırımlarımız milli gelirimizin yüzde 0.9'unu kapsamaktadır. Hedefimiz bu yatırımları yüzde 2 seviyesine taşımak” dedi.
KÂRLILIK İKİ KATINA ÇIKIYOR
Patent portföyünde gerçekleşen yüzde 1'lik artışın yüzde 0.11'lik bir ekonomik büyümeye karşılık geldiğini ifade eden Yamankaradeniz, “Ülkemizdeki firmaların ortalama kârlılığı yüzde 3.9'dur. Patent başvurusu yapan KOBİ üstü firmalarda ise bu rakam yüzde 6.6 civarında. Patent tescilli ürünlere sahip firmaların yurt dışı pazar paylarının patent tescili yapmayan firmalara oranla 2 kat fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım tescili yapan firmalar da yapmayanlara oranla iki kat fazla faaliyet kârı elde ediyor” diye konuştu. Yapılan son değişiklikler ile KOSGEB desteklerinin KOBİ'lerin ekonomik hedeflerine ulaşması açısından ümit verici olduğunu belirten Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda KOSGEB tarafından açıklanan rakamlara baktığımızda, Ar-Ge destek programında hizmet alım gideri desteğinin yüzde 50 artırılması, kira desteğinin iki katına yükseltilmesi, orta yüksek ve ileri teknoloji destek limitlerinin 1.5 milyon liraya çıkarılması KOBİ'ler açısından sevindirici. Gelişmekte olan ülke sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına yükselebilmemiz için ihracatın yoğun olduğu sektörlere Ar-Ge desteği verilmesi bir gerekliliktir.”
HER SEKTÖRE BİR TEKNOPARK
Kemal Yamankaradeniz, Ar-Ge ve inovasyonda önemli bir merkez olan teknoparkların verimini artırmak için öncelikle her teknoparkın bir sektöre odaklanması gerektiğini kaydetti.