Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2015 Eylül ayına 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,80, kooperatif sayısında yüzde 19,15 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,94 artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,90 artarken, kooperatif sayısı yüzde 20,69 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,89 azaldı. 


Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,41 azaldı. 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,81 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 30,00 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,97 azaldı. 


2015 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 22,41, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20,69 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,78 azaldı. 2015 yılı ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,81 arttı. 2015 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,81 artarken, kooperatif sayısı yüzde 12,06 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 36,02 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 9,52, kooperatif sayısı yüzde 10,73 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,66 azaldı. 


Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içerdi. 2015 yılı Eylül ayında 2 bin 997 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, hiç adi ortaklık kuruluşu olmadı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51'inci maddesine istinaden re'sen silinen işletmelerini kapsamadı. 2015 yılı Eylül ayında 121, Ocak-Eylül döneminde 19 bin 311 gerçek kişi ticari işletmesi re'sen kapatıldı. 


2015 yılı Eylül ayında kurulan toplam 5 bin 275 şirket ve kooperatifin yüzde 80,34'ü limited şirket, yüzde 18,58'i anonim şirket, yüzde 1,06'sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,89'u İstanbul, yüzde 11,33'ü Ankara, yüzde 6,06'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay sadece Tunceli ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 yılında Tunceli'de 12 şirket kurulmuş 2 şirket kapandı. 
2015 Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 26,26 oranında arttı. 2015 yılı ilk dokuz ayında toplam 50 bin 687 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 40 bin 488 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 48,21'ini, 9 bin 497 anonim şirket ise yüzde 51,78'ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 26,26 oranında arttı. 


2015 Eylül ayında bin 473 şirket ve kooperatif ile bin 62 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2015 Eylül ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 473'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 870'i inşaat, 685'i imalat sektöründe oldu. 


2015 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 62'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 715'i inşaat, 293'ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 267'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 152'si inşaat, 97'si imalat sektöründe, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerde ise 520'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 147'si inşaat, 89'u konaklama ve yiyecek sektöründe oldu. 


2015 Eylül ayında kurulan 56 kooperatifin 30'u konut yapı kooperatifi oldu. 2015 Eylül ayında kurulan 56 kooperatifin 30'u konut yapı kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 5 adeti sulama kooperatifi olarak kuruldu. 2015 yılının ilk dokuz ayında kurulan 693 kooperatifin 313'ü konut yapı kooperatifi, 83'ü sulama kooperatifi, 72'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 


2015 Eylül ayında kurulan 395 yabancı ortak sermayeli şirketin 144'ü Suriye, 29'u Irak, 25'i Alman ortaklı olarak kuruldu. 2015 yılı ilk dokuz ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 533 oldu. Bu şirketlerin bin 148'i Suriye, 261'i Alman, 215'i Irak ortaklı oldu. 


Kurulan 3 bin 533 yabancı ortak sermayeli şirketin 544'ü anonim, 2 bin 989'u limited şirket oldu. Bu şirketlerin bin 288'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444'ü imalat ve 419'u inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,67'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.