Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), 2016 yılı büyüme beklentisini yüzde 5 olarak açıkladı. Derneğin İcra Kurulu Üyeleri; Ömer Faruk Çelik, Hasan Rahvalı, Ziya Yılmaz, Ali Dumankaya, Ramadan Kumova, Özen Kuzu, Altan Elmas ve Haluk Sur’un katılımıyla düzenlenen toplantıda sektörü değerlendiren ve beklentilerini açıklayan KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, sektörün 2015 yılını yüzde 10.6’lık büyüme ve 1 milyon 289 bin 320 konut satışıyla tamamladığını ifade etti. Çelik, sektörün daha fazla büyümesinin önünde bazı engeller olduğuna dikkat çekti. Yüksek dolaylı vergi ve harç yükünün hem fiyatları artırdığını hem de pazarı baskıladığını savunan Çelik, “Beklentimiz konutlarda KDV oranının eski duruma döndürülmesi veya en azından üst sınırın yüzde 8 olması. Sadece vergi yükü yüzde 12 seviyesinde… Kurumlar vergisini ödemek zorundayız. Ama onun dışında bu konuların hepsi düzenlenirse, tüketicinin alım fiyatı yüzde 8-10 ucuzlar” diye konuştu. Ömer Faruk Çelik, sektörün gelişmesi için kamudan beklentilerini şöyle sıraladı:
¥ Arsalarda KDV oranının projelendirilen konutun KDV’si ile aynı tutulması (TOKI ve Emlak Konut GYO’nun tabi olduğu uygulamadır),
¥ Konutlarda KDV oranının eski duruma döndürülmesi veya en azından üst sınırın %8 olması,
¥ Tapu harçlarının belediyelerce takdir edilen ve gerçeği yansıtmayan emlak vergisi değerlerinin yerine, lisanslı değerleme şirketleri tarafından tespit edilen rayiç değerleri üzerinden alınması,
¥ Damga vergisi kanununda yer alan üst sınırın bir gayrimenkul projesi için yapılan tüm sözleşmeler için ayrı ayrı değil, toplu olarak uygulanması,
¥ Rant vergisi adı altında imar artışına bağlı ancak kazancın realize edilmesine bağlı olmayan bir vergilendirmeden kaçınılması, bunun yerine 5 yıl süre ile elde tutulan arsalardan elde edilen kazançlara yönelik istisnanın kademelendirilmesi,
¥ Gayrimenkul şirketinin aktifinde bulunan arsalardan ruhsat alınana kadar emlak vergisi alınmaması.
¥ Yabancıya yönelik yapılan konut satışlarının döviz kazandırıcı işlem olarak kabul edilmesi satışların artmasına katkıda bulunacaktır.
¥ Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden tüketici ile sektörün karşı karşıya getirilmeyeceği düzenlemeler beklemekteyiz.
¥ 1985 tarihli ve 15-20 kez değişiklik yapılan İmar Yasasında yeni bir değişiklik yapılması yerine; yeni bir İmar Kanunu hazırlanması gerektiği ve kesinleşmiş imar durumu ve inşaat ruhsatını müktesep hak kabul eden maddelerinin mutlaka yeni imar kanununda yer alması gerektiği kanaatindeyiz.