Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor.- Ancak bunun bazı istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadm evliliği nedeniyle (evlilikten sonraki bir yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir. 
 
Emekli olunacağında... 
 
Emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem tazminatı alır. işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleriyle işçinin istifası durumunda işçiye tazminat ödenir. 8 Eylül 1999'dan önce işe girip en az 15 yıl sigortalı olanlar, 3600 gün prim şartını yerine getirir ve SGK'ya 'Kıdem tazminatı alabilir' yazısını onaylatırsa, kendi istekleriyle ayrılmaları halinde kıdeme hak kazanır. 
 
ZAMANAŞIMI SÜRESİ 10 YIL
 
İşyerinde en az 1 yıl çalışan işçi ölürse, tazminatı mirasçılarına ödenir. Kıdem tazminatında, aylık brüt ücrete ilaveten, yol, giyim ve yemek parası, primlerde hesaba katılır. Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Kıdem tazminatından Damga Vergisi dışında başka bir kesinti yapılamaz. Bugün tam 1 yıl çalışması olan asgari ücretli işten ayrılırsa 1634 TL tazminat alır. 20 yıllık asgari ücretliye ödenecek tazminat 32 bin lira. 
 
*Maaşlar brüttür. Kıdem tazminatı brüt ücrete göre hesaplanır. 1647 lira asgari ücretin brüt tutarıdır. 
13 Kıdem tazminatından Damga Vergisi (binde 7.59) düşülmüştür. 
 
*4092 TL tazminat tavanıdır.