Geliştirilen yerli ürünlerle son dönemde yıldızı parlayan ve önemli bir ihracat potansiyeline sahip oyun sektörüne yönelik desteklere bir yenisi daha eklendi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB); bilişim teknolojileri alanında oyun, ürün, mobil uygulama, yazılım geliştiren firmalara 250 bin liraya kadar destek sağlayacak. KOSGEB, "Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Teklif Çağrısı" ile bu yöndeki çabalara katkı verecek. Türkiye'de oyun sektöründeki aktörlerin tamamına yakınının KOBİ düzeyindeki işletmelerden oluşturduğu ve başta ticarileşme olmak üzere projelerin çeşitli aşamalarında finansal sorunlar yaşadıkları dikkate alındığında, KOSGEB'in desteği bu alandaki çalışmalar için önem taşıyor. Ay sonuna kadar yapılacak başvuruların değerlendirilmesinin ardından aranan kriterleri taşıyan projelere, geri ödemesiz 100 bin lira, geri ödemeli 150 bin lira olmak üzere 250 bin liraya kadar destek verilecek. Çağrının toplam bütçesi ise 50 milyon lirayı buluyor.
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda, oyun geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği belirtiliyor. Bu amaçla Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ, Ankara Kalkınma Ajansı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları çeşitli faaliyetler yürütüyor. Animasyon ve oyun teknolojilerinde Ar-Ge'yi teşvik etmek, mevcut iş fikirlerinin ticarileşmesine yönelik girişimciliği özendirmek ve sektör için nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla bir dizi organizasyon bulunuyor. Bu çalışmalarla Türkiye'nin 2023'te 2.5 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşması hedefleniyor.

100 milyar dolarlık pazar
Sosyal hayatın dijital ortama kayması ve yeni nesil mobil cihazlarla birlikte oyun sektörünün büyümesi, pazarı da büyüttü. Oyun sektörünün ekonomik büyüklüğü, dünyada 100 milyar doları aşıyor. Türkiye'nin geçen yıl yazılım ihracatı ise yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'deki oyun firmalarının ihracatı ise 400 milyon dolar civarında seyretti. Öte yandan, Türkiye'de oyunlar için de yaklaşık 400 milyon dolar harcandı. Türkiye'de son dönemde önemli oyunlara imza atıldı. Ankara'da 2005'te kurulan TaleWorlds firması, geliştirdiği Mount&Blade serisi ile 100'den fazla ülkede 6 milyon satış rakamını geride bıraktı. "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 oyunu" arasında gösterilen oyun, TaleWorlds'e ihracatı ödülü de getirdi.