Genel Kurul’da TCMB’nin 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Ayrıca ‘Merkez’in son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kararlaştırıldı. Böylece TCMB’nin Hazine’ye kâr transferi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da erkene çekilmiş oldu. İhtiyat akçesi TCMB’nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. ​Alınan karar çerçevesinde banka, 35,2 milyar TL kâr payı avans tutarı ile 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.