Gökhan Kaya ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Maarif Vakfı Kanun Tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Tasarıda vakfın nasıl kurulacağından çalışma düzenine ve görevine, yönetim kurulundan mali durumuna ilişkin birçok ayrıntı yer aldı. Buna göre; merkezi İstanbul’da olacak Maarif Vakfı yurt dışında okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açabilecek. MEB’in uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla bedelsiz olarak Maarif Vakfı’na devredilebilecek. Bunun için bütçeden 1 milyon TL aktarılacak. 3 ay içinde kurulma işlemleri tamamlanacak. Gelirleri şartlı şartsız bağışlar ve yardımlardan sağlanacak vakıf; kurumlar, veraset ve intikal, damga, emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak. 

VAKIF NELER YAPACAK?
- Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt ve kültür merkezleri gibi tesisler kurabilecek. 
- Yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler açabilecek. Eğitim tesislerini satın alma, devralma veya kiralama yetkisi de olacak. 
- Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destekler sağlayacak. 
- Yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurabilecek, ortak olabilecek.
- Mütevelli Heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak. Mütevelli Heyeti daimi üyeleri 4 yıllığına bir başkan seçecek.