Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozup ihaleyi iptal etti.

Kararda, İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir uygulama olduğu vurgulandı.

Kararda, ‘İBB’nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı’ vurgulandı.

TCDD, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını ‘ticari faaliyette kullanılmamak üzere’ kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019’de aylık kira bedeli 30 bin lira olarak ihale yapmıştı.

İhaleyi Hezarfen Danışmanlık almıştı. Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ’den oluşan konsorsiyumla finale kalan İBB, ihaleyi yargıya taşımıştı.