Tarihî Eserler Bakanı Halid el-Anani, El-Cebane bölgesinde Antik Mısır'ın 5. hanedan dönemine (MÖ 2494-2345) ait mezarın o dönem toplumunda önemli yeri olan bir kadın kâhine ait olduğunu aktardı.