Yılın ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yıla kıyasla ise satışlarında yüzde 18’lik bir artış sağlanırken dernek üyelerinin kapasite kullanımı ekimde %82 olarak gerçekleşti. İhracata bakıldığında ise üretici üyelerin bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında ihracatlarını artırdıkları, bu artışın bir önceki yılın ekim ayına göre de yüzde 8 oranında sağlandığı görüldü.