BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ünlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyorÜnlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyor Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Türk ba­sı­nın­da bir il­ke im­za ata­rak çev­re ve eko­lo­ji­yi esas alan özel bir say­fa­yı ya­yın­la­ma­ya baş­lı­yor. Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, glo­bal ısın­ma ik­li­mi ve su kay­nak­la­rı­nı teh­dit edi­yor ve in­sa­noğ­lu muh­te­mel bir fe­la­ke­ti âde­ta sey­re­di­yor. İş­te Ye­şil Say­fa Dün­ya­yı, can­lı tür­le­ri­ni ve in­san­lı­ğı teh­dit eden her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı dik­kat çek­mek ve çö­züm öne­ri­le­ri sun­mak için ha­zır­la­nı­yor. Yeşil Sayfa’yı okuyun, siz de bu çabaya katkıda bulunun. İlk sayfa SALI günü Türkiye’de
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 13.4425
  % -0.5
 • 15.2647
  % -0.46
 • 2042.08
  % 3
 • 794.04
  % 0.68
 • 18.3595
  % -0.33
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT