Neredeyse tüm devletlerin kabul ve taahhüt ettiği çocuk hakları bildirgesinin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Bu sözleşme ile üye ülkeler, çocukların yaşama haklarının olduğunu, eğitim ve  sağlık  hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanma haklarının olduğunu, çocuklar arasından din, dil, ırk ve mensubiyet ayrımı gözetmeksizin  eşit şartlarda imkanlardan yararlanabileceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.Gelinen noktada dünyanın imkanlarının adil bir şekilde bölüşülmesine razı gelmeyen büyükler çocukların hayallerinin üzerine kara bir bulut gibi çöktüler ve güneşi unutturdular. Dünya merhamet yetimi oldu adeta. Savaşlar, yoksulluklar, insan eliyle gerçekleşen afetler, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler sebebiyle çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlayamamakta, çocuklarımız ve  hakları bir bir yok olmaktadır.  Kimisi yaşama hakkından mahrum bırakılırken gönülden ırak farklı coğrafyalarda, kimisi yetim kaldı savaşların ve yoksullukların olduğu coğrafyalarda, kimisi çocuk yaşta asker yapıldı boyuna denk silahlar ellerinde, kimisi ise erken yaşta istismara uğradı çocuk anne oldu, kimisine de “sen öl organların yaşasın merhametsiz zenginlerin bünyesinde” dendi. Ve kısık seslerin haykırışını duymadı dünya, belki de kulaklarını tıkadı çığlıklara. 

Bugün sayıları yüz milyonları aşan yetimlerimiz savunmasız, korumasız ve karamsar bir pencereden dünyanın sisli manzarasını seyretmekte. 

Henüz geç olmadan insanlığı Suriye’de kendi devleti tarafından yetim bırakılmış çocuklara şemsiye olmaya, Doğu Türkistanlı çocukların sesini duymaya, Kudüs’te öz yurdunda parya olan çocukların yanında olmaya velhasıl dünyayı 400 milyon yetime hami olmaya davet ediyoruz.

Uluslar üstü sözleşmeler ile kanunlarla ve kocaman kocaman cümleler ile kabul ve taahhüt edilen çocuk hakları konusunda ne yazık ki dünya ödevlerini yapmamıştır. Çocuk hakları konusunda dünya sınıfta kalmıştır. Ve üzülerek dünyanın çocuk hakları karnesini paylaşıyoruz.ÇOCUK HAKLARI KARNEMİZ
Dünya da yaşayan yaklaşık iki milyar çocuğun yarısı yetim, öksüz yahut sosyal yetimlerden oluşmaktadır. Yani dünya çocuklarının yarısını yetim bırakmıştır. 

Suriye iç savaşında devlet eliyle insanlar katledilmekte ve çocuklar yetim bırakılmaktadır. Suriye iç savaşı yaklaşık bir milyon çocuğu yetim bırakmıştır.

Dünyada yaklaşık 395 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi su ve hijyen kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirirken, her 2 dakikada bir çocuk yine aynı sebeplerden ötürü yaşama veda etmektedir.Göçmen çocuklar Avrupa ülkelerinden kaybolmaktadır. Suriye’deki iç savaş süresince, Avrupa’ya geçiş esnasında 10.000 çocuk kaybolmuştur. Son olarak Almanya’da 18 yaş altı 5.835 göçmen çocuk ortadan kaybolmuştur. 

Yine Dünya’nın başka bir bölgesinde, Çin’in asimilasyon politikası çerçevesinde Doğu Türkistan’da ilk olarak çocukların kimlik bilgileri değiştirilmekte, daha sonra bu çocukları Çinli ailelere evlatlık olarak verilmektedir. 7778 kreş ve yetimhanede 150 binden fazla Çinli görevlinin denetiminde 2 milyondan fazla çocuk ve yatılı okullara kapatılan 1,5 milyondan fazla orta öğretim öğrencisi çocuk kampları hüvviyetinde bulunmaktadır. Çocukların bir kısmı çeşitli araştırmalarda denek olarak kullanılarak organ ticareti için katledilmektedir. Kız çocuklar ise fuhuş amaçlı istismara uğramaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.