Prof.Dr. Ahmet Şükrü Özdemir” Bir vefa borcu olarak buraya en çok hizmeti geçen hocamız olduğu için önce bir amfiye ismini vermeyi düşündük daha sonra arkadaşlarla birlikte yeni yapılan ek binaya isminin verilmesi konusunda görüş birliğimiz oldu. Hemen fakülte yönetim kurulunda bu durumun kararını çıkarttık. Sonra üniversite senatosu ve yönetim kurulu ile görüştük fikrimizi söyledik. Üniversite yönetim kurulu tarafından karar oy birliği ile kabul edildi. Bir vefa borcu olarak ismin verilmesinden dolayı ben gurur duyuyorum” dedi. 

 Merhum Hikmet Savcı’nın oğlu Hüseyin Şerif Savcı” Babam ömrünü eğitime ve öğretmen yetiştirmeye vakfetmiş bir insandı. Örnek bir öğretmenin insan hayatındaki yerine hep vurgu yapardı. Kendi eğitim hayatında Ahmet Arvasi, Amil Çelebioğlu gibi zamanının önde gelen eğitimcilerinden ne denli istifade ettiğini sürekli dile getirirdi. İyi bir öğretmenin öğrencinin sadece bilgi dağarcığını değil şahsiyetini de inşa ettiğini söylerdi. Vefatına kadar hastalığı süresi boyunca öğrencileri ile ilgilendi. Şimdi adını taşıyan böylesine modern bir binada geleceğin örnek öğretmenlerinin yetişeceğine inanıyorum. Uzun yıllar hizmet verdiği Marmara Üniversitesi’nin babamı böyle bir hatıra ile yâd etmesi, ailesi olarak bizleri mutlu etti. Başta Prof Dr. Erol Özvar hocama ve eğitim fakültesi eski dekanı Prof Dr. Ahmet Şükrü Özdemir olmak üzere idari ve akademik personeline teşekkür ederim” dedi.