MAHMUT ÖZAY

Boğaziçi Üniversitesinden Libya’ya bilim çıkarması geldi. Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) tarafından yürütülen projedeki üç Avrupa üniversitesinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, Libya'daki 11 üniversitenin araştırma ve inovasyon kapasitesini artırmak üzere bu ülkedeki partner üniversitelerin akademik ve idari personeline çeşitli eğitimler verecek. Resmi olarak Ocak 2021’de başlayan ve üç yıl sürecek proje ile Libya’yı yükseköğretimde dünya ligine çıkarmak hedefleniyor. Avrupa Birliği çatısı altında, UNIMED tarafından yürütülen proje ile bütün bu çalışmaların hayata geçirilmesi için yaklaşık 1 milyon avro bütçe ayrıldı. Projede, Boğaziçi Üniversitesinde yürütücülüğü Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök yapıyor. Sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök, projede merak edilenleri sorduk.

YOL HARİTASI HAZIRLAYACAĞIZ
'Biz burada bir yol haritası oluşturacağız' diyen Prof. Gök şunları söyledi: Pandemi ile bazı değişiklikler olsa da çalışmalarımız sürüyor. Birçok hocamız çalışmak için müracaat ediyor. Burada bir ekip işi var. İş birliği alanı çevre bilimleri olacak. Proje, toplam sekiz iş paketinden oluşuyor. İlk iki iş paketinde Libya üniversitelerinin ihtiyaçları ve talepleri netleştirilecek, buna göre aksiyon planları ile araştırma gündemleri ve araştırma teknolojilerini geliştirmek için izlenecek yollar belirlenecek. Bu çerçevede Libya’daki partner üniversiteler kendi içlerinde hangi konularda ne tür ihtiyaçları olduğunu belirleyecekler. Biz de onların taleplerine göre çalışmalara başlayacağız. Projenin ikinci yılı olan 2022’de Avrupa’dan Libya’da eğitim başlığı altında üçüncü bir iş paketi gündeme gelecek. Boğaziçi Üniversitesi burada lider konumunda olacak.
Çevre bilimleri alanındaki akademik birikimimiz ve uzmanlığımız sayesinde Libya’daki üniversitelere, çevre bilimleri alanında nasıl programlar oluşturabileceklerinden tutun da doktora programlarını nasıl tasarlayacaklarına, laboratuvar güvenliği konusunda ne tür adımlar atmaları gerektiğine uzanan bir dizi konuda eğitimler vereceğiz. Hem akademik hem de idari çalışanlara yönelik olan bu eğitimler ayrı ayrı; hem yatay hem de dikey şekilde planlanacak. Süreç içinde seçilmiş bir akademik gruba ise ileri düzeyde araştırma konuları ve doktora programlarının oluşturulmasında destek vereceğiz. Eğitimlerin yanı sıra, partner üniversitelerden akademisyenler İstanbul’a gelerek laboratuvarlarımızı bizzat görecek.

BİRİKİMİMİZİ AKTARACAĞIZ
Burada amaçlanan; araştırma ve inovasyon kapasitesi anlamında Libya’daki yükseköğretim kurumlarının dünya üniversiteler liginde yer bulmalarını sağlamak. Boğaziçi Üniversitesi olarak araştırma birikimimiz ve başarılarımızla birlikte inovasyon yaklaşımımızı dünyadaki başka üniversitelere aktararak onların da belli bir seviyeye gelmesini sağlamaya gayret edeceğiz. Bu uluslararası projede liderlik görevi üstleniyor olmanın üniversitemiz adına önemli bir deneyim olacağına inanıyoruz.