MAHMUT ÖZAY

Uzman psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren, 2017 yılında kurduğu ve Türkiye'de ilk olan Ev Okulu Derneği ile ailelere yol gösteriyor. Eren,
0-18 yaş arası çocuklara ve onların ailelerine yönelik atölyeler ve seminerler düzenliyor. Pandemi ile beraber evlerin birer okula dönüştüğü bu dönemde Ev Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren’le konuştuk. ‘MEB’in eğitim süreçlerinde ev ortamını iyileştirmesi gerekir’ vurgusu yapan Mehmet Hilmi Eren şunları söyledi: Bize göre ev, eğitimin merkezidir. Her evin aynı zamanda bir okul misyonu vardır ve eğitim evde başlar. Pandemi süreciyle beraber, uzaktan eğitim platformlarının geleneksel eğitimin yerini aldığı yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz yüze eğitimin sınırlı başladığı ülkemizde eğitim, eski yoğunluğu ile devam edememektedir. Çocuklar sınırlı günlerde okula gitmektedir.


EŞİTLİK İÇİN ÖNEMİ ANLAŞILMALI

Eğitimde var olan eşitsizliğin daha da artmaması için yeni düzene olabildiğince hızlı adapte olup, dezavantajları yok etmek için 'evde okul sistemi'nin öneminin iyice anlaşılıp, özümsenmesi gerekmektedir. UNESCO, pandeminin yaklaşık 190 ülkede 1,6 milyar öğrencinin eğitim sürecini etkilediğini, %91,4’lük olan bu etkilenme oranın; alt ve alt orta sınıf olan ülkelerde %99’a kadar ulaştığını belirtti. Bu göze çarpan yüksek oran için aileler, eğitim konusunda tedbir almalıdır.

SİSTEM DÜNYADA YAYILIYOR
Ev okulu, teknolojinin gelişmesinin de katkısıyla, dünya genelinde geleneksel okul eğitiminin yerini alacağına inanılmakta. Her ülke, bu doğrultuda eğitimine yön vermekte. Ev okulu sistemi, pandemiden önce de Avustralya, Kanada, İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde başvurulan yaygın bir alternatif eğitim sistemi. Çocuklara yüz yüze okulda eğitim verilmesi yerine aileleri ya da online öğretmenleri tarafından oluşturdukları düzen çerçevesinde, ev ortamında sunulan alternatif eğitim modeli olan ev okulu, Amerika’da yaklaşık 2 milyon, Kanada’da 47.500 ile 95.000 arasında öğrenci tarafından tercih ediliyor.

VELİNİN GÖREVİ BÜYÜK
Geleneksel eğitimde, sorumluluk ve disiplin sağlama daha çok okul ve öğretmenin görevi olarak görülmekteydi. Pandemi nedeniyle oluşan 'evde okul modeli' ise öğrenciyi merkeze alan, derslere devam etme sorumluluğunu ve disiplinini öğrenciye ve veliye bırakan bir sistem sunmakta. Bu dönem, teknoloji becerisi ve öz düzenleme becerisi gerektirdiğinden öğrencilere ve velilere çok büyük sorumluluk ve görev düşmektedir.

"MEB GEREKLİ ADIMLARI ATMALI"
Mehmet Hilmi Eren:  Millî Eğitim Temel Kanununun 17. maddesinde “Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır" denilmekte. Bu kapsamda MEB’in eğitim süreçlerinde ev ortamını iyileştirme, aileyi destekleme süreçlerinde dünyada yaygın olan ev okulunu değerlendirmesinde yarar var. Ailenin bilinçlenmesi, çocuğun akademik başarısına da sağlıklı tercihler yapmasına da katkı sunacak.