Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte veliler ve öğrenciler 'ek kaynak' derdine düştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen öğretmenler, 'ek kitap' listelerini öğrencilere vermeye başladı. Bazı okullar velileri kitap almaya zorlarken, bu durum her öğrenci için ortalama 400 lirayı gözden çıkarmaya kadar ilerliyor.

Velileri oldukça zorlayan bu duruma el atan Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı gönderdi. Gönderilen yazıda okutulacak olan kitap ve diğer eğitim araçlarının belli olduğu ve bunun dışında herhangi bir ek kaynak alımının yasak olduğu belirtildi. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen velilerden şikayet geldiği belirtilen yazıda, velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçılması gerektiği ifade edildi.

"VELİLERİN EĞİTİM MATERYALLERİNİ ALMAYA MECBUR KALDIKLARI ANLAŞILMAKTADIR"

Söz konusu resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımıza bağlı okullarda okutulacak olan ders kitapları ile diğer eğitim araçları, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanmaktadır" denilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Daha önceden yapılan uyarılara rağmen bakanlığımıza ulaşan dönütlerden okullarımızda yardımcı materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır.

"MADDİ KÜLFET OLUŞTURACAK UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI"

Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.”

1.200 liraya ek kitap mı olur? 1.200 liraya ek kitap mı olur? Yüz yüze eğitimin başlaması ile çocuğu okula giden her ailenin dilinde şu günlerde ‘ek kaynak’ var. Öğrencilere ek kitap listeleri verilmeye başladı. Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikâyetçi...