Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. “Tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme” hedefi çerçevesinde politikalarının şekilleneceğini vurgulayan Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye’ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi. Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi açıklayacaklarını bildirdi.


MALİ DİSİPLİN VURGUSU
Albayrak, “Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük, para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” dedi. Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini belirtti.

Faiz için merkez gerekeni  yapacak

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak; “Banka, bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa şartları neyi gerektiriyorsa onu yapacak. Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, temel hedeflerimiz arasında. Daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün, düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceği açık. Bu sebeple Merkez Bankasının para politikasını güçlü bir şekilde uygulaması esas olacak. Biz de daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Merkez’in politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Yatırımcı ilgisi artacak

Bakan Albayrak “Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz” dedi.

Bankalar sağlam, borç sürdürülebilir

Türkiye’deki şirketlerin borcuna değinen Bakan Albayrak, bunların gayrisafi millî hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi. Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çeken Albayrak, “Bankacılık sektörünün performansı, ekonominin en güçlü taraflarından biri. Sermaye yeterlilik oranı dünya ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 16,4... Bazı bilinen firmaların kamuoyuna yansıyan yeniden yapılandırma talepleri de, bankacılık sektörünün doğası gereği, nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır, genele yaygın durum değildir” ifadelerini kullandı.