Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yaşanan gelişmeler, elde edilen sonuçlar ve yapılan projeksiyonlar ışığında sektörün 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Türkiye’nin güneşte 6 bin megavatlık kapasiteye ulaştığını belirten Demirdağ, sadece son üç yıllık dönemde kurulu gücün yaklaşık yüzde 75 artış gösterdiğine dikkat çekti. Demirdağ altı yıllık gelişmeyi şöyle özetledi: Sektörümüz 2017 yılında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. 2019 yılında yaklaşık bin 100 MW GES kurulum ile sene sonu toplam GES kurulu gücü yaklaşık 6 bin MW’a ulaştı. Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi 15 GW’a ulaşmak. Bu hedefi yakalayabiliriz. 

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü
2014    40 MW
2015    249 MW
2016     832 MW
2017    3.420 MW
2018    5.003 MW
2019    5.995 MW