Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndan, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruya ret geldi.

Genel Kurul, CHP'nin, kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.

CHP'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçların kapsam dışı bırakıldığı yasa ile Covid salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılması sağlandı. Bu iznin son olarak geçtiğimiz günlerde 30 Kasım 2021’e kadar uzatılmasını öngören bir değişiklik daha yapıldı. Denetimli serbestliğin, bir kereye mahsus üç yıla çıkarıldığı ceza infaz düzenlemesiyle cezaevlerinde yatan 100 bin kişi tahliye edildi. Düzenlemenin ardından CHP, AYM’ye başvurarak infaz kanununun yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

İlk olarak yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuran CHP, yasanın bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunmuş, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

CHP'nin bu başvurusu 17 Temmuz 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla reddedilmişti.

Ayrıca CHP, ikinci başvurusunda da kanunun tümünün ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.


Anayasa Mahkemesinden iptal kararları Anayasa Mahkemesinden iptal kararları Yüksek Mahkeme, kamulaştırmasız el atmalarda tazminata ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmedikçe icraya konulamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.