Ebru Karatosun | ANKARA

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda atılan adımlar kapsamında yeni dönemde önemli başlıklar gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre, yargıda yeni dönemde hâkim ve savcı yardımcılığı faaliyete geçecek, disiplin süreçleriyle yeni düzenlemelerin yanı sıra, yargılamaların uzaması önlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak. Bugüne kadar Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan 256 faaliyetten 133’ü hayata geçirildi. Yani, Yargı Reformu Stratejisi’nin uygulanma oranı yüzde 50’den fazla. Yeni dönemde ise, yeni bir anayasa değişikliği söz konusu olacak. Hâkim ve savcıların disiplin süreçlerindeki haklarının genişletilmesi öngörülürken, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararlarına karşı yargısal denetim mekanizmasının genişletilmesi planlanıyor. HSK Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları da daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek. Ayrıca, belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek.

YENİ MODEL OLUŞTURULACAK
Yine, yargılamaların uzamasına neden olan adli ve idari yargıdaki ‘görevsizlik’ ve ‘yetkisizlik’ kararlarının önüne geçecek bir model oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve tazmin etmek üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecek. Adli Tıp Kurumunda ‘hedef süre uygulaması’ hayata geçirilecek.

ÖZEL MAHKEMELER GELİYOR
İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. Bünyesinde ceza, infaz, özel, idare ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak. Ayrıca, yıllardır tartışma konusu olan avukatlık stajıyla ilgili de önemli adımlar atılacak. Yeni dönemde, stajyerler avukatların staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Erdoğan, 'Yeni Yargı Paketi'nin dinamiklerini açıkladı Erdoğan, 'Yeni Yargı Paketi'nin dinamiklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 'Yeni Yargı Paketi'nin dinamiklerini temelinde; özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealizminin olduğunu söyleyerek, yeni yılın ilk aylarında halka açıklanacağını duyurdu.