Milyonlarca kişiyi etkileyecek karar Adliye Mahkemesi’nden geldi. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu. Önemli bir görevde olan işçisinin rakip firmaya geçmesiyle şirket mahkemenin yolunu tuttu. Firma hem eski işçisine hem de onu işe alan işadamına dava açtı. Davacı patron şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne sürerek davalı işçisinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü.

REKABET YASAĞINI ÖNE SÜRDÜ

Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi. Davalılar, davacının rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu öne sürdü.

İSTİNAFTAN DA GERİ DÖNMEDİ

Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti. Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.

Yıllık izin biriktirenlere sevindiren haber! Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu Yıllık izin biriktirenlere sevindiren haber! Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretlerinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekti, zaman aşımı süresinin ise 5 yıl olduğuna hükmetti.