Geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar veren çift, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, erkeğin davasını kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti. Kadının kararı istinafa götürmesiyle Bölge Adliye Mahkemesi, kocayı kusurlu bularak mahkeme kararını bozdu. Davacı erkek kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

ÇOCUĞA HAKARET EDEN TARAF KUSURLU GÖRÜLDÜ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocuğa hakaret eden tarafı kusurlu sayılması gerektiğine hükmetti.

Kararda şöyle denildi:
"
Davacı erkeğin istinaf kanun yoluna başvurulmamak suretiyle kesinleşen eşini kovma, tehdit etme ve eşinin ailesine "Gelin kızınızı alın, öldürmemi mi bekliyorsunuz, boşayacağım" demesi kusurlu davranıştır. Davalı kadının da ortak çocuklara hakaret ettiği, eşinin ailesini istemediği ve aile sırlarını çevresi ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir"

"Olayların akışı karşısında davacı erkek dava açmakta haklıdır" denen kararda şu ifadeler yer aldı: Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir. Bölge adliye mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yargıtay'dan emsal karar! Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı Yargıtay'dan emsal karar! Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı Vergi Dairesi denetmenlerinin talebine rağmen geçmiş yıllara ait defter ve belgeleri ibraz etmeyen ve 'defter sele kapıldı' diyen mükellefi bu bahanesi de kurtarmadı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanık mükellefin 3 yıl hapis cezası almasına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk davayı açarak, birlikte yaşamaktan kaçınıp boşanmaya sebep olan eşin kusurlu olduğuna hükmetti.