BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediyelere zam yetkisi

Belediyelere zam yetkisi

Vergi ve harçları, 150 ile 750 bin kat artırabilecek olan belediyeler araçlardan da, günlük 12.5 milyon liraya varan işgal harcı alacak.ANKARA- Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ek vergilere ilişkin kanun taslağında, Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde ödenen bütün vergi ve harçlarda 750 bin kata varan artışlar öngörüldü. Düzenlemeyle, belediyelerin ilan-reklam ve eğlence vergileri ile aralarında bina inşaat, işgal, tatil günlerinde çalışma ruhsatı ve ölçü-tartı aletleri muayene harcının da bulunduğu bütün harçlar yeniden belirlendi. Panayır kurulan yerler ile yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının, herhangi bir nedenle işgali durumunda ödenen işgal harçları bin 500 kata kadar artırıldı. Bu çerçevede motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için, il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin, çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali halinde, her taşıttan saat başına alınan işgal harcı 750 bin lira ile 2.5 milyon lira seviyesine yükseltildi. Artışların sebebi ne? Ayrı bir düzenlemeyle buralardan yararlanacak her taşıttan günlük olarak 7.5 milyon lira ile 12 milyon 500 bin lira arasında işgal harcı alınması öngörüldü. Taslağın gerekçesinde, ülkenin ekonomik açıdan daha kuvvetli bir duruma gelmesi ve istikrarlı bir büyüme ortamının temini açısından, gelir politikasının taşıdığı öneme işaret edildi. Ekonominin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması ve borç stokunun GSMH’ye oranının azaltılması suretiyle sürdürülebilirliğinin temini için, faiz dışı fazlanın en temel unsuru oluşturduğu kaydedilen gerekçede, daha sonra şu görüşlere yer verildi: “Bu nedenle 2003 yılı bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gelir artırıcı ek tedbirlerin uygulamaya konulması gerekmektedir. Yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla hedefine ulaşabilmek için ilave tedbir olarak gelir arırıcı politikaların uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hedefin tutturulması konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak, servet üzerinden 1 defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar ve ek emlak vergisi alma gereği doğmuştur.” Gerekçede, Belediye Gelirleri Kanunu’nda yeralan ve maktu olarak alınan vergi ve harçlara ilişkin tutarların da 1992 yılından bu yana arttırılmadığı belirtildi. Enflasyon nedeniyle bu tutarların aşındığı, bunun da belediyelerin geliri kaybına neden olduğu vurgulanan gerekçede, bu nedenle sözkonusu vergi ve harçların yeniden tespit edildiği ifade edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT