BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1001 Osmanlı Hikâyesi / Molla Fenari ve İvaz Paşa

1001 Osmanlı Hikâyesi / Molla Fenari ve İvaz Paşa

Resûlullah efendimiz, mübârek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp, mübârek ağzında ıslattıktan sonra, Mola Fenari’nin gözleri üzerine koydu... Mübarek de uyanınca pamuğu gözlerinin üstünde buldu, kaldırınca, görmeyen gözleri görmeye başladı.Büyük İslâm âlimi Mevlânâ Şemseddîn Fenârî’nin ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde geldi. Göremez oldu. Sultanın vezîri olan Hacı İvâz Paşa bir konuda Molla Fenârî’ye kırgındı. Gözleri görmez olunca, laf olsun diye; -Dilerim ki, o âmâ ihtiyârın namazını ben kıldırayım, demişti. Bu söz Molla Fenârî’nin kulağına ulaşınca; “Ben şifa bulacağım” -Ol kimse câhildir. Cenâze namazını kıldırmayı beceremez. Ümit ederim ki, ben hemen şifâ bulacağım fakat o âmâ olacak... Bu durumda, ben onun cenaze namazını kıldırsam gerektir, dedi. Bir süre sonra, bir gece rüyâsında Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; -Tâhâ sûresini tefsîr eyle! diye buyurunca; -Yüksek huzûrunuzda, Kur’ân-ı kerîmi tefsîr etmeye gücüm olmadığı gibi, gözlerim de görmüyor, demişti. Uyanınca görmeye başladı! Peygamberlerin tabîbi olan Resûlullah efendimiz, mübârek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp, mübârek ağzında ıslattıktan sonra gözleri üzerine koydu... Molla Fenârî uyanıp, pamuğu gözlerinin üstünde buldu, kaldırınca, görmeye başladı. Allahü teâlâya hamd ve şükretti. Pamuk ipliklerini saklayıp, öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etti. Namazını o kıldırdı!.. Tam bu günlerde, vezîrin gözleri görmez oldu. Vezir bir süre sonra vefât etti ve cenâze namazını Molla Fenârî kıldırdı. Gözlerinin açılmasının bir şükrânesi olarak, 1429 (H.833) senesinde Şam yolu ile ikinci defâ hacca gitti. Bu esnâda Mısır’a ve Kudüs-i şerîfe de uğradı. Birçok âlim ile sohbet edip onlardan da istifâde etti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT